Rokowanie w chorobach nowotworowych w 71 krajach – najnowsze dane z programu CONCORD-3

Claudia Allemani i wwsp. Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. Lancet 2018; 391: 1023–75

W piśmie Lancet opublikowano wyniki programu  CONCORD-3 oceniającego rokowanie w chorobach nowotworowych na świecie. Dane oparto na 322 rejestrach populacyjnych z 71 krajów obejmujących 37,5 miliona chorych w latach 2000-2014.

Dla większości nowotworów najwyższe wskaźniki 5-letniego przeżycia odnotowano w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i krajach skandynawskich. W omawianym okresie przeżycie wzrosło, w niektórych krajach nawet o 5 punktów procentowych w rakach wątroby, trzustki i płuc.

Dla raka piersi przeżycie 5-letnie waha się od 66,1% w Indiach do 90,2% w USA (w Polsce 76,5%). Z kolei w przypadku raków przewodu pokarmowego najlepsze rokowanie odnotowano w Azji południowo-wschodniej, np. w raku jelita grubego w Korei Południowej 71,8% (w Polsce 52,8%).

W artykule przedstawione są szczegółowe dane dotyczące raka przełyku, żołądka, jelita grubego i odbytnicy, wątroby, trzustki, płuc, piersi, szyjki macicy, jajnika, prostaty, skóry, czerniaka, nowotworów mózgu, białaczek i chłoniaków.

Program  CONCORD pozwala na ocenę efektywności systemów opieki zdrowotnej i dostarcza informacji dla kształtowania globalnej strategii zwalczania nowotworów.

Opracowano na podstawie: Lancet, 17 marca 2018

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “Rokowanie w chorobach nowotworowych w 71 krajach – najnowsze dane z programu CONCORD-3”