Porównawcza meta-analiza skuteczności i bezpieczeństwa 21 leków przeciwdepresyjnych

Andrea Cipriani i wsp. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet online (dostępny pełen tekst).

In head-to-head studies, agomelatine, amitriptyline, escitalopram, mirtazapine, paroxetine, venlafaxine, and vortioxetine were more effective than other antidepressants …

Lancet, 21 lutego 2018

0 replies on “Porównawcza meta-analiza skuteczności i bezpieczeństwa 21 leków przeciwdepresyjnych”