Rak piersi a choroby sercowo-naczyniowe

Gulati M, Mulvagh SL. The connection between the breast and heart in a woman: Breast cancer and cardiovascular disease. Clin Cardiol. 2018 online (dostępny pełen tekst)

Postępy we wczesnym wykrywaniu oraz leczeniu raka piersi sprawiły, że przeżycie 5-letnie wynosi ponad 90%. Wiąże się to  z większym rozpowszechnieniem chorób sercowo-naczyniowych u takich pacjentek.

Do obserwowanej zależności przyczynia się bezpośredni efekt kardiotoksyczny chemioterapii ale także wspólne czynniki ryzyka dla obu rodzajów chorób. Ponieważ zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe manifestuje się zazwyczaj 5-7 lat po rozpoznaniu raka piersi, istnieje potencjalna możliwość wdrożenia działań prewencyjnych.

Zagadnienie to omawia artykuł przeglądowy z piśmie Clinical Cardiology. Autorki przedstawiają aktualny stan wiedzy dotyczący kardiologicznych konsekwencji leczenia m.in. antracyklinami i trastuzumabem. Również radioterapia w średniej dawce pochłoniętej 4,4 Gy w niedawnej meta-analizie zwiększała ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego o 30%.

W odniesieniu do wspólnych modyfikowalnych czynników ryzyka, można do nich zaliczyć nieaktywność fizyczną, niezdrową dietę, otyłość, hiperlipidemię, cukrzycę i palenie. Prawdopodobnie wspólnym patomechanizmem jest przewlekły stan zapalny i związany z nim stres oksydacyjny.

Czynniki niemodyfikowalne to wiek, rasa, wywiad rodzinny a także mutacje BRCA1 i BRCA2, które wpływają na podatność na uszkodzenie serca.

Pomimo opisanych związków, do tej pory nie opracowano szczegółowych wytycznych oceny ryzyka i prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentek z rakiem piersi. Ostatnio ukazało  się stanowisko towarzystw naukowych preferujące badanie echokardiograficzne przed i podczas leczenia raka piersi.

W artykule przedstawiony jest algorytm używany w Mayo Clinic, zawierający punktową ocenę ryzyka dysfunkcji komorowej i w zależności od  wyniku rekomendacje dotyczące monitorowania.

Opracowano na podstawie: Clinical Cardiology, luty 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Rak piersi a choroby sercowo-naczyniowe”