Choroby sercowo-naczyniowe w USA 2018 – doroczny raport AHA

Emelia J. Benjamin i wsp. Heart Disease and Stroke Statistics—2018 Update: A Report From the American Heart Association. online

Opublikowano coroczny raport American Heart Association poświęcony chorobom sercowo-naczyniowym w USA. Wybrane dane:

– niezdrowy styl życia jest czołową modyfikowalną przyczyną zgonów. Ponad 20% zgonów można przypisać złej diecie.  Tylko 21,5% Amerykanów wypełnia zalecenia odnośnie wysiłku fizycznego. Wskaźniki otyłości wzrosły w okresie 2011-2014 z 34,9% do 37,7% u dorosłych i z 16,9% do 17,2% w grupie 2-19 lat.

– średnie stężenie cholesterolu całkowitego  u dorosłych <200 mg/dl, co było celem  na 2010 r., zostało osiągnięte we wszystkich podgrupach. Cel na rok 2020 (< 178 mg/dl) nie został jeszcze osiągnięty. 56% dorosłej populacji ma wskazania do stosowania statyn.

– zgodnie z nowymi wytycznymi ACC/AHA (punkt odcięcia 130/80 mm Hg) nadciśnienie ma 46% dorosłych Amerykanów (103 miliony). Mimo dostępności tanich leków, wskaźniki umieralności z powodu nadciśnienia rosną.

– rozpowszechnienie cukrzycy oceniane w poszczególnych hrabstwach wahało się w granicach  5,6% – 20,4%. Zespół metaboliczny występuje u 34,4% kobiet i 29% mężczyzn.

– najczęstsze przyczyny zgonów sercowo-naczyniowych to choroba wieńcowa (43,8%), udar (16,8%), nadciśnienie (9,4%), niewydolność serca (9%) i inne (17,9%).

– nagła śmierć sercowa jest wymieniona wśród przyczyn  na 13,5% akt zgonu, co oznacza, że co 7 dorosły Amerykanin umiera z jej powodu.

Opracowano na podstawie: Circulation, 31 stycznia 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Choroby sercowo-naczyniowe w USA 2018 – doroczny raport AHA”