Niewydolność serca – trendy epidemiologiczne wymagają zmiany strategii prewencji. Dane z UK

Faiez Zannad. Rising incidence of heart failure demands action. Lancet  2018;391:518-519 (dostępny pełen tekst)

W piśmie Lancet opublikowano pracę poświęconą trendom epidemiologicznym dotyczącym niewydolności serca (NS) w Wielkiej Brytanii w latach 2002-2014. Do analizy posłużyły elektroniczne dane reprezentatywnej próby ponad 4 mln pacjentów w rejestrze Clinical Practice Research Datalink (CPRD).

Komentujący wyniki Faiez Zannad (Inserm, Francja) zwrócił uwagę na następujące kwestie:

Standaryzowana względem wieku zapadalność zmniejszyła się w omawianym okresie o 7% (z 358 do 332 na 100 000 pacjentolat). Dotyczyło to jednak głównie osób w wieku 60-84 lata, podczas gdy w wieku 85 i więcej lat wskaźniki wzrosły. W tej grupie wiekowej dane z randomizowanych badań klinicznych są ograniczone. W analizie widoczny jest związek NS z niższym statusem społeczno-ekonomicznym. U  takich osób NS rozwija się wcześniej i występuje więcej chorób współistniejących.

Głównie z powodu wzrostu populacji i jej starzenia całkowita liczba osób z NS zwiększyła się z 750 tys. do 920 tys. Za wzrost liczby chorych z NS odpowiadać może też lepsze przeżycie po ostrych zespołach wieńcowych (OZW). Byłoby to swego rodzaju ceną za sukces w leczeniu OZW. Jednakże, zapadalność na OZW w omawianym okresie spadła o 30%, a więc wzrost liczby chorych Z NS wydaje się w większym stopniu wynikać z nie do końca skutecznej prewencji NS (przede wszystkim w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego).

Wzrost liczby chorych z NS może też być związany ze skuteczniejszym leczeniem niewydolności serca z obniżoną  frakcją wyrzutu – pacjenci rzadziej umierają w sposób nagły, żyją dłużej, częściej są kandydatami do zaawansowanych form terapii, jak urządzenia wspomagające pracę komór i transplantacje – co bardzo podwyższa koszty leczenia.

Autor zwraca także uwagę na porównanie między NS i nowotworami – wskaźniki epidemiologiczne są podobne, rokowanie w NS często gorsze niż w wielu postaciach raka. Jednakże, istnieje duża dysproporcja na niekorzyść NS w zakresie nakładów na badania,  celowanej prewencji oraz świadomości społecznej.

Zannad sugeruje konieczność zmiany podejścia do prewencji NS w kierunku bardziej indywidualnych strategii opartych na profilowaniu pacjentów na podstawie biomarkerów Takie profilowanie może wskazywać na różne patomechanizmy różnych form NS.

Opracowano na podstawie: Lancet, 10 lutego 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Niewydolność serca – trendy epidemiologiczne wymagają zmiany strategii prewencji. Dane z UK”