Czy częściowe zmiany stylu życia są skuteczne? Korzyści i zagrożenia. Cześć 2 – wysiłek fizyczny, e-papierosy, przeciwbakteryjne środki czyszczące

Perspective: Lesser of Two ‘Evils’: Fat, Sugar, Cigs. Medscape Internal Medicine (dostępny pełen tekst po rejestracji)

Dalszy ciąg opinii Dr. Kennetha W. Lin (Georgetown University School of Medicine)

Wysiłek fizyczny

Tylko co piaty Amerykanin wypełnia normy dotyczące zalecanego wysiłku fizycznego (150 min tygodniowo wysiłku umiarkowanego, np. szybki spacer lub 75 min tygodniowo wysiłku intensywnego, np. bieganie).

Zdaniem Dr. Lin, jeśli celem jest poprawa wydolności i redukcja ciśnienia, wysiłek umiarkowany jest wystarczający a zarazem bardziej realny. Może jednak być niewystarczający, gdy celem jest redukcja wagi i wtedy rekomendowany jest wysiłek intensywny w połączeniu z dietą. Ponieważ jednak może być trudno uzyskać zmiany stylu życia w dwóch zakresach jednocześnie,  autor zazwyczaj rekomenduje rozpoczęcie od aktywności fizycznej i dołączenie diety po utrwaleniu nawyku ćwiczeń.

Niedawne doniesienia sugerują przewagi aktywności umiarkowanej w odniesieniu do parametrów kardiometabolicznych (większa poprawa insulinowrażliwości przy założeniu tego samego łącznego wydatku energetycznego). Należy też pamiętać o ryzyku urazów przy nagłym rozpoczynaniu intensywnej aktywności, zwłaszcza u osób starszych.

Tradycyjne palenie vs e-papierosy

Początkowe sceptyczne opinie dotyczące e-papierosów zmieniają się w ostatnim czasie. Mimo niedostatecznej wiedzy o ich długoterminowych skutkach przeważa pogląd, że są bezpieczniejsze, a także mogą być pomocne w rzucaniu palenia. Dla tradycyjnych palaczy nie mogących porzucić nałogu można je wręcz zalecać. Istnieje natomiast obawa, że wśród ludzi młodych e-papierosy mogą prowadzić do rozwoju nałogu nikotynowego i konwencjonalnego palenia.

Przeciwbakteryjne środki czyszczące

Zdaniem Dr. Lin jest niewiele danych nt. korzyści stosowania przeciwbakteryjnych środków czyszczących w domach. „Czystsze niekoniecznie znaczy zdrowsze”. Dla unikania zakażeń E Coli czy Salmonellą w kuchni ważne jest prawidłowe przechowywanie i przygotowywanie żywności (mycie warzyw i owoców, odpowiedni czas obróbki cieplnej mięsa).

Przeciwbakteryjne środki mogą prowadzić do selekcji bakterii opornych. Ponadto zmniejszona ekspozycja na drobnoustroje może wiązać się z dysfunkcją  układu immunologicznego (hipoteza higieniczna).

A zatem:

Intensywny wysiłek fizyczny ma znaczenie, gdy celem jest utrata wagi

E-papierosy mogą być mniej szkodliwe niż papierosy tradycyjne ale tylko u aktualnych palaczy

Mieszkanie należy utrzymywać w czystości, ale przeciwbakteryjne środki są niepotrzebne

0 replies on “Czy częściowe zmiany stylu życia są skuteczne? Korzyści i zagrożenia. Cześć 2 – wysiłek fizyczny, e-papierosy, przeciwbakteryjne środki czyszczące”