Koncepcja zdrowego starzenia się naczyń (healthy vascular aging, HVA) -stan obecny i perspektywy

Kristen L. Nowak i wsp. Strategies for Achieving Healthy Vascular Aging. Hypertension. 2018;71:389-402 (dostępny pełen tekst)

Wraz z wiekiem dochodzi do sztywnienia tętnic oraz wzrostu skurczowego ciśnienia tętniczego. Badania populacyjne wskazują jednak, że nie jest to nieuchronna konsekwencja wieku, ale raczej rezultat współczesnego stylu życia w krajach uprzemysłowionych.

Uznanym przez European Society of Hypertension i Europaen Society of Cardiology złotym standardem pomiaru sztywności naczyń tętniczych jest ocena szyjno-udowej prędkości fali tętna (pulse wale velocity- PWV). Artykuł w Hypertension poświęcony jest koncepcji zdrowego starzenia się naczyń (healthy vascular aging, HVA).

Autorzy omawiają interwencje niefarmakologicznie i farmakologiczne:

Aerobowy wysiłek fizyczny wydaje się wpływać korzystnie na HVA u osób bez nadciśnienia. Trening siłowy nie ma takiego efektu, a jeśli nie towarzyszy mu trening aerobowy, może wręcz nasilać sztywność naczyń.

W obserwacji krótkoterminowej korzystny wpływ na HVA mają diety oparte o restrykcje kaloryczne, jednakże ich długookresowe stosowanie byłoby trudne z powodu niestosowania się do zaleceń oraz potencjalnych działań niepożądanych (spadek gęstości kości, zmniejszenie masy mięśniowej). Istotne znaczenie może mieć ograniczenie spożycia sodu.

W prospektywnej kohorcie z 27 letnią obserwacją wysokie spożycie warzyw i owoców począwszy od dzieciństwa miało niezależny wpływ na sztywność naczyń w wieku dorosłym. Wskazane są w tym zakresie dalsze badania na dietą śródziemnomorską i DASH.

Spośród leków hipotensyjnych najlepiej udokumentowany korzystny wpływ na HVA mają ACE-I i ARB.  Także stosowanie statyn wiąże się z niższą sztywnością naczyń.

Nadzieje wiąże się z lekami które wpływają na regulację szlaków sygnałowych biorących udział w procesie starzenia, jak ścieżki zależne od poziomu składników odżywczych i stanu energetycznego (ang. nutrient and energy sensing pathways). Toczą się badania nad  metforminą, inhibitorami mTOR i resweratrolem.

Inne potencjalne leki to kanakimumab (ludzkie przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG1/κ skierowane przeciwko ludzkiej interleukinie 1β), działający antyfibrotyczne i przeciwzapalne pirfenidon oraz pioglitazon (agonista PPARγ).

Autorzy zwracają uwagę, że w kohorcie badania Framingham wśród osób w wieku powyżej 70 lat tylko  ok. 1% spełniało kryteria zdrowego starzenia się naczyń (HVA). Niedawne wyniki badania SPRINT dowodzą, że także w tej grupie wiekowej możliwe są skuteczne interwencje.

Opracowano na podstawie: Hypertension, marzec 2018

Marcin Kargul

 

 

 

 

 

 

0 replies on “Koncepcja zdrowego starzenia się naczyń (healthy vascular aging, HVA) -stan obecny i perspektywy”