E-papierosy: jaki jest bilans korzyści i ryzyka. Raport National Academies of Sciences

One of the Most Comprehensive Studies on Health Effects of E-Cigarettes; Finds That Using E-Cigarettes May Lead Youth to Start Smoking, Adults to Stop Smoking Public. Styczeń 2018  nationalacademies.org

Opublikowano raport przygotowany przez National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, podsumowujący wiedzę na temat wpływu e-papierosów na zdrowie publiczne. Opracowanie powstało w oparciu o analizę ponad 800 badań naukowych.

E-papierosy to zróżnicowana grupa produktów, np. działające w oparciu o  e-liquid lub podgrzewanie  wkładów tytoniowych. W USA używa ich ok. 3,7% populacji, częściej osoby młode.

Dane naukowe wskazują, że choć e-papierosy nie są pozbawione niekorzystnego wpływu na zdrowie, jest on znacznie mniejszy niż klasycznego palenia. E-papierosy zawierają mniejszą liczbę i mniejsze stężenia szkodliwych substancji. Stosowanie e-papierosów może pomóc w rzuceniu klasycznego palenia ale z kolei u osób młodych zwiększa ryzyko rozpoczęcia klasycznego palenia. Całościowy wpływ e-papierosów na zdrowie publiczne nie jest obecnie możliwy do określenia, konieczne są dalsze krótko i długoterminowe obserwacje.

Raport omawia następujące kwestie w odniesieniu do e-papierosów:

Ekspozycja na nikotynę zależy od urządzenia, wkładu i sposobu używania, może być porównywalna z tradycyjnymi papierosami (TP)

Ekspozycja na substancje szkodliwe jest niższa niż przy TP

Uzależnienie występuje, jego nasilenie zależy od produktów i sposobów ich używania, ale ogólnie jest niższe niż przy TP

Narażenie na palenie bierne występuje ale jest mniejsze niż przy TP

Ryzyko raka – są ograniczone dane z badań markerów nowotworowych w modelach zwierzęcych, sugerujące wzrost ryzyka. Nie ma dotychczas danych dotyczących ludzi

Wpływ na układ oddechowy – nie ma danych, czy e-papierosy mogą powodować choroby dróg oddechowych, ich stosowanie może łączyć się z częstszym kaszlem, chrapaniem oraz zaostrzeniami astmy

Zanim będzie dostępnych więcej danych naukowych wydaje się, że przy założeniu zastępowania konwencjonalnego palenia przez palące osoby dorosłe, przynajmniej w krótkoterminowej perspektywie e-papierosy mają korzystny wpływ na zdrowie publiczne.

W dłuższej perspektywie, oprócz nieznanych dzisiaj bezpośrednich konsekwencji e-palenia, istotne znaczenie mieć będzie ryzyko przejścia do konwencjonalnego palenia przez młode osoby rozpoczynające od e-papierosów. Może to  zmienić efekt „netto” korzyści i zagrożeń e-papierosów.

Zdaniem autorów należy prowadzić badania o e-papierosach jako sposobie rzucania palenia a jednocześnie zniechęcać  do ich stosowania młode osoby poprzez edukację oraz restrykcje prawne. Rozwój samych urządzeń powinien iść w kierunku ich większego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Cztery najważniejsze wnioski z raportu omówione są w artykule: „4 big takeaways from the most comprehensive report on e-cigarettes yet” (www.vox.com)

W uzupełnieniu, kilka dni po publikacji raportu panel doradczy FDA głosował przeciwko uznaniu produktu IQOS firmy Philip Morris za bezpieczniejszy niż tradycyjne papierosy.

Opracowano na podstawie: Public Health Consequences of E-Cigarettes, 23 stycznia 2018

Marcin Kargul

0 replies on “E-papierosy: jaki jest bilans korzyści i ryzyka. Raport National Academies of Sciences”