E-papierosy: jaki jest bilans korzyści i ryzyka. Raport National Academies of Sciences

One of the Most Comprehensive Studies on Health Effects of E-Cigarettes; Finds That Using E-Cigarettes May Lead Youth to Start Smoking, Adults to Stop Smoking Public.  nationalacademies.org

Opublikowano raport przygotowany przez National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, podsumowujący wiedzę na temat wpływu e-papierosów na zdrowie publiczne. Opracowanie powstało w oparciu o analizę ponad 800 badań naukowych.

E-papierosy to zróżnicowana grupa produktów, np. działające w oparciu o  e-liquid lub podgrzewanie  wkładów tytoniowych. W USA używa ich ok. 3,7% populacji, częściej osoby młode.

Dane naukowe wskazują, że choć e-papierosy nie są pozbawione niekorzystnego wpływu na zdrowie, jest on znacznie mniejszy niż klasycznego palenia. E-papierosy zawierają mniejszą liczbę i mniejsze stężenia szkodliwych substancji. Ich stosowanie może pomóc w rzuceniu klasycznego palenia ale z kolei u osób młodych zwiększa ryzyko rozpoczęcia klasycznego palenia. Całościowy wpływ e-papierosów na zdrowie publiczne nie jest obecnie możliwy do określenia, konieczne są dalsze krótko i długoterminowe obserwacje.

Raport omawia następujące kwestie w odniesieniu do e-papierosów:

Ekspozycja na nikotynę zależy od urządzenia, wkładu i sposobu używania, może być porównywalna z tradycyjnymi papierosami (TP)

Ekspozycja na substancje szkodliwe jest niższa niż przy TP

Uzależnienie występuje, jego nasilenie zależy od produktów i sposobów ich używania, ale ogólnie jest niższe niż przy TP

Narażenie na palenie bierne występuje ale jest mniejsze niż przy TP

Ryzyko raka – są ograniczone dane z badań markerów nowotworowych w modelach zwierzęcych, sugerujące wzrost ryzyka. Nie ma dotychczas danych dotyczących ludzi

Wpływ na układ oddechowy – nie ma danych, czy e-papierosy mogą powodować choroby dróg oddechowych, ich stosowanie może łączyć się z częstszym kaszlem, chrapaniem oraz zaostrzeniami astmy

Zanim będzie dostępnych więcej danych naukowych wydaje się, że przy założeniu zastępowania konwencjonalnego palenia przez palące osoby dorosłe, przynajmniej w krótkoterminowej perspektywie e-papierosy mają korzystny wpływ na zdrowie publiczne.

W dłuższej perspektywie, oprócz nieznanych dzisiaj bezpośrednich konsekwencji e-palenia, istotne znaczenie mieć będzie ryzyko przejścia do konwencjonalnego palenia przez młode osoby rozpoczynające od e-papierosów. Może to  zmienić efekt „netto” korzyści i zagrożeń e-papierosów.

Zdaniem autorów należy prowadzić badania o e-papierosach jako sposobie rzucania palenia a jednocześnie zniechęcać  do ich stosowania młode osoby poprzez edukację oraz restrykcje prawne. Rozwój samych urządzeń powinien iść w kierunku ich większego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Cztery najważniejsze wnioski z raportu omówione są w artykule: „4 big takeaways from the most comprehensive report on e-cigarettes yet” (www.vox.com)

W uzupełnieniu, kilka dni po publikacji raportu panel doradczy FDA głosował przeciwko uznaniu produktu IQOS firmy Philip Morris za bezpieczniejszy niż tradycyjne papierosy.

Opracowano na podstawie: Public Health Consequences of E-Cigarettes, 23 stycznia 2018

Marcin Kargul

Dodaj komentarz