Niewydolności serca z zachowaną, pośrednią i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory: rozpowszechnienie i rokowanie – nowe dane

Carolyn S.P. Lam i wsp. Mortality associated with heart failure with preserved vs. reduced ejection fraction in a prospective international multi-ethnic cohort study. Eur Heart  J online

Dane dotyczące rozpowszechnienia  niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory  (≥ 50%, HFpEF) i z pośrednią frakcją wyrzutową lewej komory (40–49%, HFmrEF)  są niespójne.  Podobnie w odniesieniu do rokowania, w części badań epidemiologicznych jest ono zbliżone do niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (<40% , HFrEF), podczas gdy w meta-analzie danych indywidualnych pacjentów  było ono lepsze (trzyletnia śmiertelność HFpEF: 25% w porównaniu do HFrEF: 32%,  HR 0,68, 95% CI 0.61–0.71).

W prospektywnym wieloośrodkowym  badaniu z Nowej Zelandii i Singapuru zagadnienie to oceniano w wieloetnicznej populacji. Analizowano dane 2039 kolejnych pacjentów spełniających kryteria włączenia(28%  HFpEF, 13% HFmrEF,  59% HFrEF). Obserwacja trwała ponad 2 lata.

W porównaniu z HFrEF, pacjenci z HFpEF byli starsi  (62 vs 72 lat), częściej były to kobiety  (17% vs 48%), częściej mieli nadciśnienie  (61% vs. 78%) ale rzadziej chorobę wieńcową  (55% vs 41%).

W okresie obserwacji zmarło 343 pacjentów (17%). Zgon wystąpił u 19% z HFrEF, 14% z  HFpEF i 12% z HFmrEF. Po uwzględnieniu w analizie wieku, płci i klinicznych czynników ryzyka, pacjenci z HFpEF mieli istotnie niższe ryzyko zgonu niż pacjenci z HFrEF (HR 0.62, 95% CI 0.46–0.85).

A zatem  rozpowszechnienie   HFpEF i HFmrEF było niższe a ryzyko zgonu mniejsze niż  w przypadku HFrEF. Wyniki będą pomocne przy szacowaniu potrzeb zdrowotnych  a także w opracowaniu protokołów badawczych, zwłaszcza dla badań nad  niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 29 stycznia 2018

Marcin Kargul

 

0 replies on “Niewydolności serca z zachowaną, pośrednią i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory: rozpowszechnienie i rokowanie – nowe dane”