W jaki sposób choroby przewlekłe wpływają na ryzyko nowotworowe? Nowe dane z dużego badania kohortowego

Huakang Tu i wsp. Cancer risk associated with chronic diseases and disease markers: prospective cohort study. BMJ 2018;360:k134 (dostępny pełen tekst)

Nowotwory  oraz inne choroby przewlekłe mają wspólne czynniki ryzyka, jak starzenie się i niezdrowy styl życia. Niektóre choroby przewlekłe (np. cukrzyca czy  przewlekła choroba nerek) mogą także w niezależny sposób predysponować do rozwoju nowotworów. Jednakże, współczesne strategie prewencji onkologicznej  ogniskują się na  czynnikach związanych ze stylem życia  i nie uwzględniają w dostateczny sposób chorób przewlekłych jako modyfikowalnych czynników ryzyka.

W BMJ opublikowano pracę poświęconą temu zagadnieniu. Prospektywną obserwacją przez średnio 8,7 lat objęto ponad 400 tysięcy mieszkańców Tajwanu. Oceniano 8 chorób przewlekłych i ich markerów (ciśnienie tętnicze, cholesterol całkowity, częstość akcji serca, cukrzyca, proteinuria, GFR, choroby płuc, kwas moczowy).

Badane markery i choroby indywidualnie zwiększały zapadalność na nowotwory i umieralność  z ich powodu (współczynniki ryzyka 1,07-1,70).

Opracowano także łączny współczynnik obciążenia chorobami przewlekłymi (chronic disease risk score). Przy jego najwyższych wartościach ryzyko nowotworu rosło 2,2-krotnie a zgonu nowotworowego  czterokrotnie. Mężczyźni w tej grupie żyli krócej średnio o 13,3 lat a kobiety o 15,9 lat.

Choroby przewlekłe w podobnym stopniu przyczyniały się do zapadalności na nowotwory (20,5%)  jak 5 najważniejszych czynników związanych ze stylem życia  (palenie, alkohol, dieta, nieaktywność, BMI – 24,8%). Dla umieralności nowotworowej udziały wynosiły 38,8% i 39,7%.

Zdaniem autorów choroby przewlekłe są niedocenianym czynnikiem ryzyka nowotworowego, odpowiadając za ponad jedną trzecią zgonów  z tego powodu. Skuteczność leczenia chorób przewlekłych w opiece podstawowej  jest niewystarczająca. Podkreślanie,że prowadzą one do znaczącego skrócenia życia  i zwiększają ryzyko nowotworów powinno motywować do poprawy w tym zakresie.

Opracowano na podstawie: BMJ, 31 stycznia 2018

Marcin Kargul

 

 

 

 

 

W rozbicie na poszczególne czynniki ryzyka udziały w ryzyku zgonu nowotworowego wyniosły

 

 

TAGI:
0 replies on “W jaki sposób choroby przewlekłe wpływają na ryzyko nowotworowe? Nowe dane z dużego badania kohortowego”