Wypalenie zawodowe i depresja wśród amerykańskich lekarzy

Alicia Ault. Survey: 42% of Physicians Report Burnout, Some Cite Depression. Medscape

Na łamach serwisu Medscape przedstawiono wyniki sondażu, w którym wzięło udział około 15 000 lekarzy 29 specjalności. 42% podało odczuwanie objawów wypalenia zawodowego a 15% objawów depresji (z nich co piąty kliniczną depresję).

Największy odsetek wypalenia odnotowano u lekarzy intensywnej terapii i neurologów (48%) oraz lekarzy rodzinnych (47%) a najniższy u chirurgów plastycznych (23%) oraz  dermatologów i patomorfologów (32%).

Wypalenie częściej występowało u kobiet oraz lekarzy w średnim wieku (45-54 lata).

Jaki najważniejsze czynniki przyczynowe objawów depresyjnych badani  wymienili kwestie zawodowe, a następnie finansowe, rodzinne  i zdrowotne.

Jako przyczyny wypalenia zawodowego najczęściej podawano biurokrację i wymogi administracyjne (56% badanych). Dalsze w kolejności były zbyt długie godziny pracy oraz brak szacunku ze strony współpracowników i administracji.

Wśród sposobów radzenia sobie z wypaleniem najczęściej (50%) wymieniano ćwiczenia fizyczne oraz interakcje z rodziną i przyjaciółmi. Rzadziej były to sen, słuchanie muzyki, jedzenie. Co piąty badany wymienił alkohol,  a 3% marihuanę lub leki.

Opracowano na podstawie: Medscape, 17 stycznia 2018

Marcin Kargul

0 replies on “Wypalenie zawodowe i depresja wśród amerykańskich lekarzy”