Hormonalna terapia zastępcza w prewencji chorób przewlekłych u kobiet w wieku postmenopauzalnym – rekomendacje USPSTF

US Preventive Services Task Force. Hormone Therapy for the Primary Prevention of Chronic Conditions in Postmenopausal Women. JAMA. 2017;318(22):2224-2233 (dostępny pełen tekst)

W JAMA opublikowano rekomendacje US Preventive Services Task Force (USPSTF) odnośnie zastosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) w zapobieganiu chorobom przewlekłym. Wytyczne nie dotyczą HTZ jako prewencji lub leczenia objawów menopauzy.

Menopauza jako trwałe ustanie menstruacji definiowana  jest zwykle retrospektywnie po okresie 12 miesięcy.  W USA średnia wieku menopauzy to 51,3 lat. A zatem kobiety żyją po niej  średnio około 30 lat i jest to okres zwiększającego się ryzyka chorób przewlekłych, chociaż bezpośredni wpływ menopauzy na to ryzyko nie jest określony.

Po publikacji wyników  badania Women’s Health Initiative (WHI) częstość stosowania HTZ w USA zmniejszyła się z 44% w latach 1988-1994 do 4,7% w 2010 r.

Wytyczne oceniają zarówno korzyści jak i zagrożenia wynikające z HTZ.

Łączona HTZ (estrogen i progestagen)

Korzyści:

Umiarkowane zmniejszenie ryzyka złamań (przekonujące dowody)

– Niewielkie zmniejszenie ryzyka cukrzycy (dostateczne dowody)

Zagrożenia:

– Umiarkowane zwiększenie ryzyka raka piersi,  żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,  choroby wieńcowej (przekonujące dowody) 

– Umiarkowane zwiększenie ryzyka udaru, demencji, chorób pęcherzyka żółciowego i nietrzymania moczu (dostateczne dowody)

 

Estrogenowa HTZ (po histerektomii)

Korzyści:

– Umiarkowane zmniejszenie ryzyka złamań (przekonujące dowody)

– Umiarkowane zmniejszenie ryzyka raka piersi (dostateczne dowody)

– Niewielkie zmniejszenie ryzyka cukrzycy (dostateczne dowody)

Zagrożenia:

– Umiarkowane zwiększenie ryzyka udaru, demencji, chorób pęcherzyka żółciowego, nietrzymania moczu i  żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (dostateczne dowody)

 

W konkluzji stwierdzono, że obie w przypadku obu form HTZ nie przynoszą korzyści netto w prewencji chorób przewlekłych. USPSTF nie zaleca takiego postępowania.

Opracowano na podstawie: JAMA, 12 grudnia 2017

Marcin Kargul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGI:
0 replies on “Hormonalna terapia zastępcza w prewencji chorób przewlekłych u kobiet w wieku postmenopauzalnym – rekomendacje USPSTF”