Jaki odsetek nowo rozpoznanych nowotworów dotyczy osób z wcześniejszą inną diagnozą onkologiczną (cancer survivors)?

Caitlin C. Murphy i wsp. Prevalence of Prior Cancer Among Persons Newly Diagnosed With Cancer An Initial Report From the Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. JAMA Oncol. online

Według definicji  amerykańskiego National Cancer Institiue pojęcie „cancer survivor” (CS) obejmuje wszystkie osoby, u których rozpoznano nowotwór złośliwy, od diagnozy do końca życia. W ciągu ostatnich 30 lat liczba takich osób w USA wzrosła czterokrotnie, do  15,5 miliona a  szacuje się, że w 2040 r. wyniesie  26,1 miliona. Wiąże się to ze starzeniem się populacji a także wcześniejszym wykrywaniem i lepszym leczeniem nowotworów.

Prawie połowa CS przeżyła ponad 10 lat od pierwotnego rozpoznania, dwie trzecie przeżyło ponad 5 lat. CS mają złożone potrzeby zdrowotne, włączając monitorowanie pod kątem nawrotów,  toksycznych efektów terapii,  chorób przewlekłych i  nowych pierwotnych nowotworów.

Tymczasem osoby z uprzednim rozpoznaniem nowotworu są bardzo często wyłączane z badań klinicznych a także z badań obserwacyjnych. W JAMA Oncology opublikowano pracę analizującą, jaki odsetek osób z nowo rozpoznanym w latach 2009-2013 nowotworem złośliwym stanowili CS.

Posłużono się danymi  765 843 osób z rejestrów Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER). Jako nowe nowotwory pierwotne (nie przerzuty lub wznowy)   uznawano zmiany o innej lokalizacji, histologii lub dotyczące innego narządu niż ewentualne wcześniejsze rozpoznania.

Uprzednia diagnozę onkologiczną miało 25,1% osób  w wieku ≥ 65 lat i 11% osób w wieku 20-64 lata z nowym rozpoznaniem nowotworu.  W wieku ≥ 65 lat najczęściej dotyczyło to rozpoznania jako nowego nowotworu czerniaka, raka pęcherza i białaczki. U osób młodszych  białaczki, raka odbytnicy, szyjki macicy i płuc.

Niektóre nowotwory mogą mieć wspólne czynniki ryzyka, np. zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego czy palenie tytoniu.  W przypadku białaczki znaczenie mogą mieć uboczne działania terapii wcześniejszego nowotworu.

Wcześniejsze rozpoznanie innego nowotworu ma ważne implikacje dla postępowania leczniczego. U pacjentów mogą pojawić się  konkurencyjne priorytety lecznicze, nowa diagnoza może zakłócić uprzednią terapię czy stosowanie się do zaleceń i w ten sposób wpłynąć na wyniki leczenia.

W konkluzji autorzy podkreślają, że populacja „cancer survivors” rośnie. Lepsze zrozumienie powiązań patofizjologicznych i wpływu wcześniejszego rozpoznania innego  nowotworu ma krytyczne znaczenie dla wyników leczenia.

Opracowano na podstawie:  JAMA Oncology, listopad 2017

Marcin Kargul

 

TAGI:
0 replies on “Jaki odsetek nowo rozpoznanych nowotworów dotyczy osób z wcześniejszą inną diagnozą onkologiczną (cancer survivors)?”