Badania przesiewowe w POChP – wytyczne GOLD 2017

Valerie G. Pres i wsp. Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JAMA. 2017;318(17):1702-1703 (dostępny pełen tekst)

W JAMA omówiono najnowsze wytyczne Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) dotyczące badań przesiewowych w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

POChP jest trzecią czołową przyczyną zgonów w USA, corocznie rozpoznaje się 12 milionów nowych przypadków i liczba ta jest uważana za niedoszacowaną.

Główne zalecenia wytycznych GOLD  to:

  • Spirometria jako badanie przesiewowe w populacji ogólnej nie jest rekomendowana. W badaniach z Australii i Szwecji jej czułość określono na 50%. Nie ma dowodów, że skryning poprawia rokowanie czy jakość życia. Nie wykazano też, aby badania przesiewowe  miały wpływ na rzucenie palenia. Potencjalne szkody wiążą się z kosztami a także fałszywie dodatnimi i fałszywie ujemnymi wynikami.
  • Zalecane są badania przesiewowe w zawężonej populacji – osób w wieku co najmniej 40 lat z wywiadem ponad 20 paczkolat palenia lub nawracającymi infekcjami układu oddechowego  i/lub objawami  (przewlekła postępująca  duszność, przewlekły kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny).  Spirometria po podaniu leku rozkurczającego oskrzela daje w tym przypadku czułość rzędu 80%. Dowody na poprawę rokowania są jednak ograniczone.
  • Wszyscy pacjenci z rozpoznaną POChP oraz członkowie ich  rodzin powinni mieć jednokrotnie wykonany test na niedobór  α1-antytrypsyny, zwłaszcza w rejonach o dużym rozpowszechnieniu  niedoborów tego enzymu (Skandynawia, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia). Leczenie substytucyjne spowalnia pogorszenie funkcji płuc.

Opracowano na podstawie:m JAMA, 7 listopada 2017

Marcin Kargul

 

 

 

0 replies on “Badania przesiewowe w POChP – wytyczne GOLD 2017”