Regularne chodzenie a ryzyko zgonu – idealne ćwiczenie w starszym wieku? Nowe dane

Alpa V. Patel i wsp. Walking in Relation to Mortality in a Large Prospective Cohort of Older U.S. Adults. Am J Prev Med 2017 online (dostępny pełen tekst)

Jak się szacuje, brak aktywności fizycznej odpowiada za 6-10% globalnych obciążeń zdrowotnych związanych z chorobami nieinfekcyjnymi, a także za 11% wydatków zdrowotnych w USA.

Wytyczne zalecają 150 min wysiłku umiarkowanego lub 75 min wysiłku intensywnego w tygodniu, ale tylko połowa dorosłych Amerykanów je wypełnia.

Najczęstszą i najprostszą forma aktywności fizycznej jest chodzenie, tym niemniej jego związek ze wskaźnikami umieralności, zwłaszcza w starszym wieku, nie jest dobrze udokumentowany.

Zagadnieniu temu poświęcona jest praca w American Journal of Preventive Medicine, oparta na danych z badania Cancer Prevention Study (CPS) -II Nutrition Cohort.

Do analizy włączono dane ponad 62 000 mężczyzn (średni wiek 70,7 la7) i ponad 77 000 kobiet (średni wiek 68,9 lat) obserwowanych przez 13 lat. W analizie wieloczynnikowej uwzględniono inne zmienne jak palenie, otyłość czy choroby przewlekłe.

Brak aktywności fizycznej wiązał się wyższą umieralnością całkowitą o 26% w porównaniu do aktywności poniżej zaleceń (chodzenie < 2 godzin tygodniowo). Chodzenie spełniające lub przewyższające zalecenia kojarzyło się z dalszym  zmniejszeniem umieralności o 20%.

Najsilniejszy związek wykazano dla zgonów z powodów chorób układu oddechowego, następnie sercowo-naczyniowych i onkologicznych.

Autorzy zwracają uwagę, że w 2030 r. odsetek osób w wieku 65 i więcej lat wyniesie w USA ok. 20%. Lekarze powinni zachęcać do chodzenia, zwłaszcza starsze osoby, nawet jeśli wysiłek będzie poniżej obecnych zaleceń.

Chodzenie może być określone jako „idealne ćwiczenie”, ponieważ jest proste, bezpłatne, dostępne dla każdego w każdym wieku, nie wymaga sprzętu, ekwipunku i szczególnego treningu. Z tego względu promocja chodzenia może znacząco poprawić zdrowie populacji.

Opracowano na podstawie: American Journal of Preventive Medicine, 19 października 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Regularne chodzenie a ryzyko zgonu – idealne ćwiczenie w starszym wieku? Nowe dane”