Rozpowszechnienie i kontrola nadciśnienia tętniczego w USA – najnowsze dane epidemiologiczne

Cheryl D. Fryar i wsp. Hypertension Prevalence and Control Among Adults: United States, 2015–2016. NCHS Data Brief No. 289, October 2017 (dostępny pełen tekst)

Opublikowano najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące nadciśnienia tętniczego w USA na podstawie programu NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey).

W latach 2015/2016 częstość nadciśnienia w dorosłej populacji wyniosła 29%, była podobna u mężczyzn (30,2%) i u kobiet (27,7%).

Nadciśnienie było częstsze u Afroamerykanów (40,3%) niż u ludności białej (27,8%), Azjaów (25%) i Latynosów (27,8%)

W poszczególnych grupach wiekowych wskaźniki wyniosły:

18 – 39 lat:  7,5%

40 – 59 lat: 33,2%

>=60  lat: 63.1%

W omawianym okresie wskaźnik kontroli nadciśnienia wyniósł 48,3%.  Wskaźnik ten w latach 1999/2000 wynosił 31,6%, rósł  do wartości 53,1% w latach 2009-2010 i odnotował nieznaczący statystycznie spadek w ostatnich latach.

A zatem stopień kontroli nadciśnienia tętniczego odbiega jeszcze od założonego celu w narodowym programie „Healthy People 2020”, który wynosi 61,2% w 2020 r.

Opracowano na podstawie: National Center for Health Statistics, październik 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Rozpowszechnienie i kontrola nadciśnienia tętniczego w USA – najnowsze dane epidemiologiczne”