Jakie są współcześnie przyczyny zgonów pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobami sercowo-naczyniowymi? Dane z badania TECOS

Abhinav Sharma i wsp. Causes of Death in a Contemporary Cohort of Patients With Type 2 Diabetes and Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Insights From the TECOS Trial. Diab Care online

W Diabetes Care zamieszczono pracę oceniającą przyczyny zgonów u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobami układu sercowo-naczyniowego o podłożu miażdżycowym.

Analizę oparto na danych z badania TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin), które objęło 14 671 uczestników z krajów ze wszystkich kontynentów (w tym z Polski).

Podczas obserwacji o medianie 3 lat zmarły 1084 osoby, w tym z powodów sercowo-naczyniowych 530 (CV, 51%) a  z powodów nie sercowo-naczyniowych 338 (non-CV, 31%). U 216 osób (20%) przyczyna zgonu nie została określona.

Wśród przyczyn  zgonów CV najczęstsze były: nagła śmierć sercowa (27% zgonów CV), zawał serca (9%), udar (12%) i niewydolność serca (12%).

Wśród przyczyn zgonów non-CV najczęstsze były nowotwory (46% zgonów non-CV).

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę, zgony CV były częstsze u pacjentów z wyjściowym rozpoznaniem niewydolności serca. Prewencja niewydolności serca może w największym stopniu przyczynić się do zmniejszenia  śmiertelności sercowo-naczyniowej w cukrzycy.

Opracowano na podstawie: Diabetes Care, październik 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie są współcześnie przyczyny zgonów pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobami sercowo-naczyniowymi? Dane z badania TECOS”