10-krotny wzrost wskaźników otyłości u dzieci w ostatnich dekadach

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. Lancet online (dostępny pełen tekst)

W piśmie Lancet opublikowano raport dotyczący nadwagi i otyłości na świecie autorstwa badaczy z Imperial College London we współpracy z WHO. Analizą objęto 2416 badań populacyjnych z lat 1975-2016 z udziałem ok. 130 mln osób, w tym 31,5 mln w wieku 5-19 lat.

W tej grupie wiekowej globalne standaryzowane wskaźniki otyłości (BMI > 2 odchylenia standardowe powyżej mediany dla wieku i płci) wzrosły w omawianym okresie około 10-krotnie (u dziewcząt z 0,7% do 5,6%, u chłopców z 0,9% do 7,8%).

Powyżej 30% dzieci otyłych wg najnowszych danych jest na niektórych wyspach Pacyfiku a ponad 20% także w krajach Bliskiego Wschodu, północnej Afryki i w USA. Największy wzrost wskaźników otyłości odnotowano we wschodniej Azji oraz krajach anglojęzycznych (USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia).

Jak stwierdził główny badacz Prof. Majid Ezzati (Imperial College London), niepokojące trendy odzwierciedlają wpływ marketingu niezdrowych produktów żywnościowych i brak odpowiednich polityk dotyczących regulacji prawnych czy podatków. Zdrowe produkty są często zbyt drogie dla uboższych rodzin i społeczności.

Zdaniem Dr. Fiony Bull (program prewencji chorób niezakaźnych WHO):

władze powinny dążyć zwłaszcza do redukcji spożycia tanich, bardzo przetworzonych, gęstych kalorycznie i ubogich w wartości odżywcze produktów. Powinny także ograniczać czas spędzany przez dzieci  w wolnym czasie  przed ekranem i  w pozycji siedzącej poprzez promocję większej aktywności fizycznej, sportu i aktywnej rekreacji.

Opracowano na podstawie: Lancet, 10 października 2017

Marcin Kargul

0 replies on “10-krotny wzrost wskaźników otyłości u dzieci w ostatnich dekadach”