jak poprawiło się rokowanie w raku piersi w USA w ostatnich dekadach

Carol E. DeSantis i wsp. Breast cancer statistics, 2017, racial disparity in mortality by state.  CA Cancer J Clin, 2017 online (dostępny pełen tekst)

Najnowsze statystyki dotyczące raka piersi zostały opublikowane przez American Cancer Society.

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u  kobiet w USA (w 2017 r. spodziewane jest rozpoznanie 252 710 nowych przypadków) i drugą po raku płuc przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet (40 610 w 2017 r.).

Mediana wieku w momencie diagnozy wynosi 62 lata, 81% raków rozpoznaje się u kobiet w wieku 50 i więcej lat. Ryzyko rozpoznania w ciągu całego życia szacuje się na 12,4%.

W okresie 1989-2015 odnotowano zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi o 39%, co oznacza unikniecie 322 600 zgonów. Złożyły się na to postępy terapeutyczne (leczenie uzupełniające i hormonalne w latach 80-tych i leczenie celowane w latach 90-tych) oraz upowszechnienie mammografii.

W dalszym ciągu istnieją różnice w rokowaniu na niekorzyść kobiet rasy czarnej, ale w niektórych stanach zostały one zniwelowane.

Przeżycie 5-letnie w okresie 1975-2015  zwiększyło się (uproszczona klasyfikacja summary stage)

– w stadium regionalnym: kobiety rasy kaukaskiej  z 68% do 89%, kobiety rasy czarnej   z 55% do 81%

– w stadium odległym: kobiety rasy kaukaskiej  z 19% do 37%, kobiety rasy czarnej   z 16% do 26%

Opracowano na podstawie: CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2 października 2017

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “jak poprawiło się rokowanie w raku piersi w USA w ostatnich dekadach”