Pomijanie śniadań a miażdżyca: nowe dane

Irina Uzhova i wsp. The Importance of Breakfast in Atherosclerosis Disease : Insights From the PESA Study. JACC 2017;70:1843-1845,

Wcześniejsze badania wykazały, że pomijanie śniadań wykazuje związek z ryzykiem choroby wieńcowej. W pracy opublikowanej w JACC analizowano związek z subkliniczną miażdżycą ocenianą badaniem dopplerowskim 3D w ramach programu PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis).

Do badania włączono 4052  osób w wieku 40-54 lata bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej (pracowników Santander Bank w Madrycie). Wyróżniono następujące wzorce spożywania śniadań: wysokoenergetyczne (>20% dobowego spożycia kalorii) – 27% badanej populacji; niskoenergetyczne (5-20% kalorii) – 70% badanej populacji oraz pomijanie śniadań (<5% kalorii) – 3% badanej populacji.

Niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka, pomijanie śniadań w porównaniu do śniadań wysokoenergetycznych zwiększało ryzyko miażdżycy pozawieńcowej (iloraz szans 1.55; 95% CI: 0.97 to 2.46) oraz uogólnionej (2.57; 95% CI: 1.54 to 4.31).

Osoby pomijające śniadania miały wyższe:  BMI, obwód talii, ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy na czczo oraz gorszy profil lipidowy, a także częściej prowadziły niezdrowy tryb życia (niezdrowa dieta, palenie, konsumpcja alkoholu).

Zdaniem autorów, oprócz bezpośredniego niekorzystnego wpływu na czynniki ryzyka, pomijanie śniadań może być markerem niezdrowej diety i stylu życia i wobec tego stanowić wskazówkę dla interwencji indywidualnych i populacyjnych.

W towarzyszącym edytorialu Dr Prakash Deedwania (University of California, San Francisco) zwraca uwagę, że tendencja do omijania śniadań pokrywa się z rosnącą częstością otyłości i zaburzeń metabolicznych. Złe wzorce żywieniowe powstają we wczesnym okresie życia i, jeśli nie ulegną zmianie, prowadzą do miażdżycy w okresie późniejszym a już dzieciństwie mogą kojarzyć się z otyłością.

Pomijanie śniadań często prowadzi do zwiększonego spożycia niezdrowych produktów później w ciągu dnia. Powoduje też nierównowagę hormonalną i zaburza rytmy dobowe. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem, co zostało potwierdzone wynikami omawianego badania.

Opracowano na podstawie Journal of the American College of Cardiology, 2 października 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Pomijanie śniadań a miażdżyca: nowe dane”