Wytyczne European Society of Cardiology dziś i jutro

The European Society of Cardiology Clinical Practice Guidelines. Eur Heart J (2017) 38, 2696–2716 (dostępny pełen tekst)

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC European Society of Cardiology) od 1994 r. regularnie publikuje wytyczne dotyczące rozpoznawania, prewencji i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

Do tej pory powstało ponad 100 takich dokumentów. Ustrukturyzowany proces pisania i recenzowania poszczególnych wytycznych przez zwykle 80-100 ekspertów trwa około 2 lat.

W związku z szybkim rozwojem kardiologii i wieloma nowymi badaniami, kolejne aktualizacje zaleceń są coraz obszerniejsze, co utrudnia ich wdrożenie do codziennej praktyki. Z tego względu zdecydowano wprowadzić pewne zmiany, m.in:

  • naukowa dyskusja zostanie ograniczona do  podsumowania danych klinicznych, z pozostawieniem ugruntowanych podziałów na  klasy zaleceń i poziomy wiarygodności danych
  • skonsolidowana wersja wytycznych, nieprzekraczająca 40 000 słów, powiązana będzie  linkiem z odpowiednim rozbudowanym rozdziałem ESC Textbook, znacznie szerzej omawiającym dane zagadnienie
  • zostaną wyróżnione główne przesłania (Key Messages)
  • wytycznym towarzyszyć będą artykuły w formie przypadków klinicznych dla ułatwienia implementacji wytycznych w praktyce

Pierwsze wytyczne w nowym formacie zostały zaprezentowane podczas kongresu ESC w Barcelonie w sierpniu 2017 r. (2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of Valvular Heart Disease i 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases).

Dostęp do wytycznych jest bezpłatny na stronie ESC (www.escardio.org/guidelines). Polskie wersje dostępne są również bezpłatnie na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (www.ptkardio.pl/Wytyczne-278)

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 21 września 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Wytyczne European Society of Cardiology dziś i jutro”