Pozytywne emocje a zdrowie – różnice kulturowe

Jiah Yoo i wsp. Linking Positive Affect to Blood Lipids: A Cultural Perspective. Psychol Sci. 2017 Oct;28(10):1468-1477  (dostępny pełen tekst)

Uważa się, że pozytywne emocje wywierają korzystny wpływ na stan zdrowia. Praca opublikowana w piśmie  Psychological Science sugeruje, że istotny w tej zależności może być kontekst kulturowy.

Badacze analizowali dane z dwóch reprezentatywnych rejestrów (Midlife in United States oraz Midlife in Japan). Badani byli pytani, jak często w przeciągu ostatnich 30 dni odczuwali 10 wymienionych w ankiecie pozytywnych emocji.  Jako miernik zdrowia sercowo-naczyniowego oceniano lipidogram.

Stwierdzono, że w USA pozytywne emocje kojarzyły się z korzystnym profilem lipidowym, także po uwzględnieniu w analizie czynników takich jak wiek, płeć, status społeczno-ekonomiczny i choroby przewlekłe. W Japonii takiego związku nie stwierdzono.

Zdaniem autorów w USA pozytywne emocje są postrzegane jako coś pożądanego i proces socjalizacji zachęca do ich odczuwania. W kulturach azjatyckich takie emocje uznawane są za przelotne, nieistotne, przyciągające niepotrzebną uwagę innych i przeszkadzające w ważniejszych zadaniach.

Badanie wykazało różnice kulturowe dotyczące zależności między dobrostanem psychicznym a fizycznym. Przyszłe wysiłki badawcze powinny objąć długoterminowe obserwacje w celu ustalenia związku przyczynowego pozytywnych emocji ze zdrowiem. Dla kultur azjatyckich  wskazana może być identyfikacja innych profili emocjonalnych istotnych dla stanu zdrowia.

Opracowano na podstawie: Psychological Science, 17 sierpnia 2017

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Pozytywne emocje a zdrowie – różnice kulturowe”