Występowanie, świadomość, leczenie i kontrola nadciśnienia w USA w zależności od wieku

Yiyi Zhang, Andrew E. Moran. Trends in the Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension Among Young Adults in the United States, 1999 to 2014. Hypertension online (dostępny pełen tekst)

Analizę oparto na danych z badań National Health and Nutrition Examination Survey z udziałem 41 331 uczestników  podzielonych na grupy wiekowe: młodzi dorośli (18–39 lat), osoby w wieku średnim (40–59 lat) i starszym  ( ≥60 lat).

W latach 2013-2014 częstość nadciśnienia w tych grupach wynosiła odpowiednio 7.3%, 32.7% i 65.6%. Wskaźniki świadomości, leczenia i kontroli nadciśnienia były najniższe u młodych dorosłych  i wynosiły  odpowiednio:

– świadomość nadciśnienia: 74.7% vs 81.9% vs versus 88.4%

– leczenie: 50.0% vs 70.3% vs 83.0%

– kontrola: 40.2% vs 56.7% vs 54.4%

Za gorsze wskaźniki odpowiadała w dużym stopniu sytuacja u młodych mężczyzn, którzy znacznie rzadziej odwiedzali lekarzy niż młode kobiety.

Zdaniem autorów wyniki sugerują, że poprawa dostępności i zaangażowania w opiekę może poprawić kontrolę nadciśnienia tętniczego.

Opracowano na podstawie: Hypertension, 28 sierpnia 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Występowanie, świadomość, leczenie i kontrola nadciśnienia w USA w zależności od wieku”