Ostry zawał serca: jak zmieniły się charakterystyka pacjentów, leczenie i rokowanie w ostatnich 20 latach – dane z Francji

Etienne Puymirati wsp. Acute Myocardial Infarction: Changes in Patient Characteristics, Management, and 6-Month Outcomes Over a Period of 20 Years in the FAST-MI Program (French Registry of Acute ST-Elevation or Non-ST-elevation Myocardial Infarction) 1995 to 2015. Circulation. 2017 online (dostępny pełen tekst)

W Circulation opublikowano pracę  opartą  o  francuski rejestr FAST-MI (French Registry of Acute ST-Elevation or non-ST-elevation Myocardial Infarction) z lat 1995-2015 pokazującą, jak zmienił się obraz kliniczny, leczenie i rokowanie w zawale serca  w przeciągu ostatnich 2 dekad. Do analizy włączono dane 14 423 osób ze świeżym zawałem serca.

W omawianym okresie średni wiek zmniejszył się w przypadku STEMI (z 66 do 63 lat) i pozostał stały w przypadku NSTEMI (68 lat). W obu przypadkach zwiększyła się częstość cukrzycy, otyłości, nadciśnienia i dyslipidemii.

Częstość zamierzonej śródskórnej rewaskularyzacji w STEMI wzrosła z 12% do 76%. W NSTEMI PCI w ciągu 72 godzin wykonano  w latach 1995 i 2015 u odpowiednio 9% i 60%.

Śmiertelność 30 dniowa zmniejszyła się w STEMI i NSTEMI odpowiednio z 14% do 3% i z 11% do 3%.  Śmiertelność 6-miesięczna zmniejszyła się odpowiednio z 17.2% do 5.3% w STEMI i  z 17,2% do 6,3% w NSTEMI.

Zdaniem autorów leczenie zgodne z aktualnymi wytycznymi znacząco poprawiło rokowanie. Śmiertelność w stanie ostrym jest obecnie bardzo niska i trudno oczekiwać znaczącej dalszej poprawy. Wyzwaniem jest redukcja śmiertelności przedszpitalnej oraz poprawa przeżycia długoterminowego.

Opracowano na podstawie: Circulation, 14 sierpnia 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Ostry zawał serca: jak zmieniły się charakterystyka pacjentów, leczenie i rokowanie w ostatnich 20 latach – dane z Francji”