Nadciśnienie jako stan pilny: porównanie klinicznej skuteczności odpoczynku z podaniem leku hipotensyjnego

Park, Sung Keun i wsp. Comparing the clinical efficacy of resting and antihypertensive medication in patients of hypertensive urgency: a randomized, control trial. J Hypertens. 2017 Jul;35(7):1474-1480

Jako stan pilny (hypertensive urgency) definiuje się wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego odpowiednio co najmniej 180 mm Hg i/lub 120 mm Hg bez objawów ze strony narządów.  Gdy  objawy ze strony narządów występują (np. silny ból głowy, ostry zespół wieńcowy, obrzęk płuc,  masywne krwawienie) stan określa się jako nagły (hypertensive emergency).

W odróżnieniu od stanów nagłych, ciągle toczy się debata czy w stanie pilnym istnieje konieczność wczesnego podania leku hipotensyjnego, czy jest to bezpieczne i jak szybko ciśnienie powinno być obniżone.

Autorzy z Korei Południowej przeprowadzili randomizowane badanie porównujące podanie telmisartanu w dawce 40 mg z odpoczynkiem w pozycji siedzącej u 138 pacjentów oddziału ratunkowego.

U badanych mierzono ciśnienie tętnicze co 30 min przez 2 godziny. Osiągnięcie pierwotnego punktu końcowego, obniżenie średniego ciśnienia o 10-35% po dwóch godzinach, odnotowano u 68,5% w grupie odpoczynku i 69,1% w grupie telmisartanu (P=0.775). Istotnych różnic nie obserwowano także dla  wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Zdaniem autorów wyniki sugerują skuteczność odpoczynku jako postępowania w stanie pilnym.

W omawianym badaniu  najczęstszym czynnikami predysponującymi/wyzwalającymi wzrost ciśnienia były: ostry ból (stawów, dolnego odcinka pleców, brzucha) – 46%, a także duszność, zawroty głowy, dyspepsja, krwawienie z nosa, procedury medyczne.

Czynniki te wiążą się ze stresem emocjonalnym i pobudzeniem układu współczulnego, co prowadzi do wzrostu ciśnienia. O takim mechanizmie świadczyć może średnia częstość akcji serca, która wynosiła 97 uderzeń na minutę. Odpoczynek i stabilizacja układu współczulnego przyczyniły się do obniżenia ciśnienia.

Opracowano na podstawie: Journal of Hypertension, lipiec 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Nadciśnienie jako stan pilny: porównanie klinicznej skuteczności odpoczynku z podaniem leku hipotensyjnego”