Koszty związane z leczeniem najczęstszych chorób w USA

Anita Soni i wsp. Expenditures for Commonly Treated Conditions among Adults Age 18 and Older in the U.S. Civilian Noninstitutionalized Population, 2013. Statistical Brief (dostępny pełen tekst)

Opublikowany został raport statystyczny Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), dotyczący kosztów związanych z leczeniem najbardziej rozpowszechnionych chorób w USA. Oceniano koszty opieki ambulatoryjnej, doraźnej, szpitalnej i domowej oraz leków, pokrywane zarówno przez pacjentów i ich rodziny jak i ubezpieczycieli.

Analizą objętą 9  grup schorzeń, z powodu których co najmniej 10% dorosłej populacji otrzymało świadczenia zdrowotne w 2013 r.

Najwięcej osób było leczonych z powodu:

nadciśnienia 25,3%
dyslipidemii 19,6%
zaburzeń psychicznych 16,2%
choroby zwyrodnieniowej stawów 15,8%
POChP/astmy 14,6%
urazów 12,2%
chorób układu oddechowego 11,8%
cukrzycy 10,0%
chorób serca 9,7%

 

Średnie roczne koszty na osobę były najwyższe w przypadku chorób serca (3794$) i urazów (3070$) a najniższe dla nadciśnienia (776$) i dyslipidemii (728$).

Łącznie największe koszty dotyczyły leczenia  urazów (90,5 mld $) i chorób serca (89,3 mld $).

Opracował: Marcin Kargul

 

0 replies on “Koszty związane z leczeniem najczęstszych chorób w USA”