Zespół majaczeniowy u pacjentów kardiologicznych

Simone Grotti; Giovanni Falsini. Delirium in cardiac patients. Eur Heart J 2017;38:2244 (dostępny pełen tekst)

Zespół majaczeniowy (delirium, ostry zespół mózgowy) to zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i inne oraz lęk i pobudzenie psychomotoryczne. Zespół majaczeniowy  może występować u co 10 hospitalizowanego pacjenta, częściej dotyka osoby starsze.

W ramach badania DELIRIUM CORDIS w  dwóch włoskich szpitalach oszacowano częstość zespołu  majaczeniowego na oddziałach intensywnej terapii kardiologicznej.

Do analizy włączono dane 726 pacjentów w wieku > 65 lat, nie-intubowanych, przyjętych w okresie 15 miesięcy.

Przy przyjęciu lub podczas pobytu na oddziale zespól majaczeniowy wystąpił u 15%, w tym u ponad połowy pacjentów  wieku 85 i więcej lat.

Pacjenci z delirium mieli pięciokrotnie wyższą śmiertelność szpitalną i 30-dniową oraz dwukrotnie wyższą śmiertelność 6-miesięczną. Delirium wiązało się też z dłuższą hospitalizacją i częstszymi rehospitalizacjami.

Nie stwierdzono związku częstości delirium rodzajem choroby sercowo-naczyniowej będącej przyczyną hospitalizacji. Wykazano natomiast związek z niestabilnością hemodynamiczną i elektryczną, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, infekcjami, zespołem kruchości i ilością chorób wpółistniejących. Czynnikami predysponującymi były zaburzenia poznawcze, upośledzenie wzroku i słuchu, depresja, stosowanie leków psychoaktywnych.

Zdaniem autorów zależność delirium ze złym rokowaniem może wynikać z jego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy ale też  z powikłań przedłużonej hospitalizacji czy istnienia chorób współistniejących. Dostępne dane  nie pozwalają na określenie czy zależność ma charakter przyczynowy a więc czy delirium jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka czy też tylko markerem dysfunkcji narządów i rozwoju powikłań.

W ich opinii istotna  jest  czujność personelu i wczesne wykrycie objawów zespołu majaczeniowego. Powinny zostać opracowane protokoły identyfikacji i leczenia delirium na oddziałach intensywnej terapii kardiologicznej.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 1 sierpnia 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Zespół majaczeniowy u pacjentów kardiologicznych”