Hospitalizacja z powodu zapalenia płuc lub sepsy a ryzyko sercowo-naczyniowe w kolejnych latach

Cecilia Bergh i wsp. Severe infections and subsequent delayed cardiovascular disease. Eur J Prev Cardiol 2017 online (dostępny pełen tekst)

Liczne badania wykazały zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe (CVD)  w trakcie i krótko po ostrej infekcji. Stwierdzono także protekcyjny wpływ szczepień przeciwko grypie i zapaleniu płuc. Mniej wiadomo na temat ryzyka CVD w dłuższym okresie po zakażeniu.

Zagadnieniu temu poświęcona jest praca opublikowana w European Journal of Preventive Cardiology.

Do analizy włączono dane ponad 236 tysięcy mężczyzn w Szwecji urodzonych 1952-1956  z rejestru poborowych i rejestrów szpitalnych.

Stwierdzono, że hospitalizacja z powodu zapalenia płuc lub sepsy zwiększała ryzyko CVD w następnych latach. Ryzyko względne wynosiło 6.33 w pierwszym roku po hospitalizacji, 2.47 w drugim, 2.12 w trzecim, 1.87 w latach 3-5  oraz 1.56 powyżej 5 lat od hospitalizacji (wyniki skorygowane o klasyczne czynniki ryzyka CVD).

A zatem hospitalizacja z powodu zapalenia płuc i sepsy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, które utrzymuje się ponad 5 lat. Największe ryzyko występuje w pierwszych trzech latach po zakażeniu.  Zarówno lekarze jak i pacjenci powinni być tego świadomi. Wskazane może być  uważne monitorowanie i interwencje  prewencyjne.

Mechanizm obserwowanej zależności wymaga dalszych badań. Wydaje się że znaczenie ma przewlekle zapalenie i związany z nim stan prokoagulacyjny, zaburzenia funkcji śródbłonka i zmiany zapalne blaszek miażdżycowych.

Jeden z badaczy, Prof.  Scott Montgomery (Örebro University, Sweden) stwierdził:

Nasze wyniki dostarczają kolejnego powodu, aby chronić przed infekcją i sugerują, że po zakażeniu istnieje okno zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Nie ocenialiśmy interwencji, które mogłyby być wdrożone w tym okresie, terapie prewencyjne jak statyny należałoby poddać badaniom.

Opracowano na podstawie: European Journal of Preventive Cardiology, 1 sierpnia 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Hospitalizacja z powodu zapalenia płuc lub sepsy a ryzyko sercowo-naczyniowe w kolejnych latach”