Ranking systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych

Eric C. Schneider, David Squires. From Last to First — Could the U.S. Health Care System Become the Best in the World?  N Engl J Med 2017; 377:901-903

Artykuł z cyklu „Perspective” w piśmie NEJM poświęcony jest jakości systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych.

W najnowszym opracowaniu Commonwealth Fund amerykańska opieka zdrowotna uplasowała się na ostatnim miejscu spośród badanych 11 krajów (Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, UK, USA), pomimo największych wydatków (16,8% PKB vs 9-11,4% w pozostałych krajach) i oferowania najbardziej specjalistycznych, technicznie zaawansowanych metod leczenia.

System amerykański oceniony został źle w kategoriach dostępności opieki,  obciążeń  administracyjnych oraz nierówności  zależnych od dochodów, wykształcenia i grupy etnicznej.

Najwyżej oceniane kraje (UK, Australia, Holandia) oferują powszechne ubezpieczenie zdrowotne z minimalną odpłatnością pacjenta za podstawowe świadczenia i leki. W krajach tych w porównaniu z USA jest też rozbudowany system opieki podstawowej  zapewniający przez profesjonalistów medycznych pierwszego kontaktu szybki dostęp do  szerokiego zakresu świadczeń medycznych.

W USA obciążenia administracyjne dotyczące uprawnień do opieki, weryfikacji ubezpieczenia, potwierdzenia udzielonych świadczeń i regulowania płatności są bardzo złożone. Może to prowadzić do  frustracji i wypalenia personelu oraz obniżenia jakości opieki.  Może też skutkować zniechęceniem pacjentów do szukania pomocy medycznej.

Nierówności społeczne mają bardzo istotne znaczenie dla efektów opieki zdrowotnej, ponieważ grupy o niskich dochodach i wykształceniu z reguły charakteryzują się gorszym stanem zdrowia. W USA nierówności są większe a wydatki na opiekę społeczną niższe.

Zdaniem autorów konieczna jest poprawa w wymienionych obszarach.

Opracowano na podstawie: NEJM, 14 lipca 2017

Marcin Kargul

 

 

 

0 replies on “Ranking systemów opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych”