Nowe technologie i media społecznościowe a zdrowie psychiczne

Hannah Nichols. How modern life affects our physical and mental health. Medical News Today

Zgodnie z danymi American Psychological Association (Stress in America™ 2017: Technology and Social Media)  99% dorosłych Amerykanów posiada jakieś urządzenie elektroniczne  (86% komputer, 74% smartfon z dostępem do sieci, 55% tablet).

W latach  2005-2015 korzystanie z mediów społecznościowych zwiększyło się ogółem u dorosłych z 7% do 65% a u osób w wieku 18-21 lat z 12% do 90%. Dla wielu młodych ludzi interakcje poprzez wiadomości tekstowe i media społecznościowe są częstsze niż „twarzą w twarz”.

Czy zjawiska te mają wpływ na zdrowie psychiczne?

Z pewnością można mówić o problemie nieustannego sprawdzania wiadomości, maili, profili  (tzw. „constant checkers”), co wiąże się odczuwaniem pewnego rodzaju napięcia i wyższym poziomem stresu. Cechy takie stwierdza się u 43% Amerykanów.

W wielu badaniach stwierdzono, że dłuższy czas spędzany w mediach społecznościowych wykazuje związek się samotnością, gorszym samopoczuciem psychicznym i objawami depresji. Ryzyko klinicznej depresji jest 2,7 – krotnie większe. Nie jest jednak jasne, czy to osoby nieszczęśliwe częściej używają tych mediów, czy też media ujemnie wpływają na nastrój i poczucie bycia szczęśliwym.

Ludzie są istotami społecznymi a współczesny styl życia sprzyja odseparowaniu od innych. W badaniach dłuższy czas spędzany w mediach społecznościowych wydaje się bardziej wiązać się  z poczuciem izolacji społecznej niż pomagać przełamać separację.

Nie jest jednak konieczna całkowita rezygnacja z mediów spolecznościowych, korzyści przynosi zmiana sposobu korzystania z nich. W badaniu opublikowanym w piśmie Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking poprawę w zakresie samopoczucia psychicznego i satysfakcji z życia  przyniosła tygodniowa przerwa w korzystaniu  z Facebooka.

Zdaniem Brendy K. Wiederhold, redaktor naczelnej pisma:

Potwierdzając poprzednie doniesienia, badanie wykazało, że bierne korzystanie z Facebooka (“lurking”) może powodować negatywne stany emocjonalne. Jednakże, jak pokazały  wcześniejsze badania, aktywne związki z bliskimi przyjaciółmi, w realnym życiu  lub na Facebooku, mogą w rzeczywistości poprawiać samopoczucie.

Rodzice często starają się ograniczać czas dzieci spędzany przed ekranem. Może to mieć uzasadnienie w badaniach, które pokazały opóźnienie rozwoju mowy u małych dzieci, związek uzależnienia od urządzeń mobilnych z depresją i objawami lękowymi u studentów oraz związek ekspozycji na ekran smartfona z gorszą jakością snu.

Dowody nie są jednak silne i jednoznaczne a współczesny tryb życia wymaga  korzystania z różnych urządzeń w edukacji, pracy, życiu towarzyskim. Określanie wąskich limitów czasu przed ekranem może nie nadążać za wymogami współczesności.

Mimo potencjalnego ryzyka dla zdrowia psychicznego,  korzystanie z technologii i mediów społecznościowych będzie rosło i problemy nie znikną a zachowania się nie zmienią. Współczesny styl życia może wiązać się z zagrożeniami zdrowotnymi  i dlatego konieczna jest równowaga pomiędzy relacjami społecznymi on-line i w realnym życiu.

Opracowano na podstawie: Medical News Today, 3 lipca 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Nowe technologie i media społecznościowe a zdrowie psychiczne”