Stanowisko American Heart Association – opłacalność badań podstawowych w kardiologii

Joseph A. Hill i wsp. Fundamental Cardiovascular Research: Returns on Societal Investment A Scientific Statement From the American Heart Association. Circ Res.  2017 online (dostępny pełen tekst)

Zgodnie ze opublikowanym stanowiskiem  American Heart Association (AHA) środki przeznaczane na badania podstawowe w dziedzinie kardiologii w USA są niewystarczające.

Chociaż ostatnie pół wieku to spadek umieralności sercowo-naczyniowej o 75%, jest to nadal główna przyczyna zgonów. Co więcej, lepsze wskaźniki przeżycia, starzenie się populacji, niezdrowe zachowania  i epidemia otyłości powodują  zwiększenie częstości niewydolności serca. Szacuje się, że w 2030 roku 40% Amerykanów będzie miało jakąś chorobę sercowo-naczyniową.

Problem nie dotyczy tylko krajów rozwiniętych. W Chinach częstość cukrzycy wynosi 11% a stanu przedcukrzycowego 50%. W wielu krajach palenie ma tendencję rosnącą. Pomimo sukcesów w zwalczaniu chorób sercowo-naczyniowych, wyzwania z nimi związane ewoluują i rosną.

Wymaga to ustawicznych wysiłków badawczych w zakresie czynników ryzyka,  etiopatogenezy, prewencji i leczenia. Tymczasem środki przeznaczane na badania przez National Institute of Health (NIH) realnie zmniejszyły się o 25% od roku 2001.

Autorzy podkreślają, że nakłady na badania przynoszą korzyści nie tylko zdrowotne, ale też ekonomiczne.

Posługują się przykładem finansowanego przez NIH badania Women’s Health Initiative. Szacuje się, że po publikacji jego wyników ograniczenie hormonalnej terapii zastępczej w latach 2003-2012 uchroniło od 126 000 przypadków raka piersi i 76 000 przypadków chorób sercowo-naczyniowych w USA.

Program kosztujący 260 mln$ oprócz korzyści zdrowotnych pozwolił na oszczędzenie 37 mld$  bezpośrednich kosztów medycznych i związanych z utratą produktywności, co oznacza zwrot z inwestycji 142$ na jednego wydanego dolara.

Stanowisko AHA apeluje o spojrzenie z długoterminowej perspektywy na wydatki związane z badaniami.

Watson and Crick odkryli podwójną helisę DNA nie w dążeniu do szybkich korzyści ekonomicznych. Jednakże, nikt nie kwestionuje ogromnych zysków dla społeczeństwa płynących z rezultatów ich pracy.

Opracowano na podstawie: Circulation Research, 26 czerwca 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Stanowisko American Heart Association – opłacalność badań podstawowych w kardiologii”