Wydłużenie ludzkiego życia w ostatnich 3 dekadach: udział redukcji umieralności sercowo-naczyniowej i nowotworowej

Bochen Cao i wsp. Benchmarking life expectancy and cancer mortality: global comparison with cardiovascular disease 1981-2010. BMJ 2017;357:j2765 (dostępny pełen tekst)

W BMJ opublikowano pracę oceniającą, w jaki sposób wydłużenie średniej długości życia w latach 1981- 2010 wiązało się z redukcją umieralności sercowo-naczyniowej i nowotworowej. Wykorzystano dane WHO na temat 52 populacji podzielonych względem wskaźnika rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI).

Redukcja umieralności sercowo-naczyniowej  średnio odpowiadała za około połowę  wydłużenia oczekiwanej długości życia.  Proporcja dla redukcji umieralności nowotworowej  wynosiła 20% w populacjach z bardzo wysokim HDI i w 10% w populacjach z wysokim i średnim HDI.

W ostatnich trzech dekadach nastąpił duży postęp w kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, a także w zakresie terapii. W przypadku nowotworów czynniki ryzyka są bardziej złożone, a metody leczenia nie tak skuteczne. Ponadto dłuższy jest  czas latencji od wdrożenia  działań prewencyjnych do uzyskania efektu.

Przykładowo, przy  rzuceniu palenia ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego zmniejsza się szybko i osiąga poziom niepalących po 5-10 latach. Dla raka okres ten może wynosić 3 lub więcej dekad.

Tym niemniej, zwłaszcza w krajach o bardzo wysokim HDI, odnotowano wyraźne zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi, prostaty i jelita grubego. W krajach mniej rozwiniętych  należy  przeznaczyć dodatkowe środki na walkę z rakiem, zwłaszcza  że transformacji ekonomicznej towarzyszy tam starzenie się populacji.

W komentarzu do pracy Marie Louise Tørring (Aarhus University, Højbjerg, Dania) zwraca  uwagę, że zapadalność na raka wzrasta gwałtownie w wieku 50-60 lat, a wyniki omawianego badania mogą  skłaniać do spojrzenia na nowotwory jako na naturalny „sufit” dla wydłużania ludzkiego życia. Być może kraje najbogatsze osiągną kiedyś stan, w którym  dalsze zwiększanie środków nie będzie w stanie przezwyciężyć tej bariery.

Opracowano na podstawie: BMJ, 21 czerwca 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Wydłużenie ludzkiego życia w ostatnich 3 dekadach: udział redukcji umieralności sercowo-naczyniowej i nowotworowej”