Rozpowszechnienie, leczenie i kontrola nadciśnienia – dane z 10 populacji na 3 kontynentach

Jesus D. Melgarejo i wsp. Prevalence, Treatment, and Control Rates of Conventional and Ambulatory Hypertension Across 10 Populations in 3 Continents. Hypertension. 2017;70:50-58 (dostępny pełen tekst)

Tytułowemu zagadnieniu poświęcono pracę na podstawie  programu IDACO (International Database on Ambulatory blood pressure monitoring in relation to Cardiovascular Outcomes).

Do analizy włączono dane 6546 osób w wieku 40-79 lat, analizowano wartości ciśnienia tętniczego  w pomiarach konwencjonalnych w gabinecie oraz w 24 godz. pomiarach ambulatoryjnych.

W pomiarach konwencjonalnych średnie rozpowszechnienie nadciśnienia (≥140/90 mm Hg) wyniosło 49,3% (od 40% w Noorderkempen, Belgia do 84,7% w Maracaibo, Wenezuela).

Spośród osób z nadciśnieniem średni wskaźnik leczenia wyniósł 48% (od 33,5% w Kopenhadze, Dania do 74,1% w Ohasamie, Japonia).

Spośród leczonych średni wskaźnik kontroli ciśnienia wyniósł 38,6% (od 10.1% w Maracaibo do  55.3% w Ohasamie).

Wśród nieleczonych pacjentów z nadciśnieniem w pomiarach konwencjonalnych u 35,7% stwierdzono  nadciśnienie białego fartucha.

Wśród nieleczonych pacjentów z nadciśnieniem w pomiarach 24 godz. u 16,9% stwierdzono nadciśnienie maskowane.

Wyższy wskaźnik rozwoju społecznego (HDI,  Human Development Index) wiązał się z mniejszym rozpowszechnieniem nadciśnienia.

Wyłączenie za analizy osób z czynnikami ryzyka (cukrzyca, otyłość, dyslipidemia, palenie, choroby sercowo-naczyniowe) zmniejszało wskaźniki rozpowszechnienia o  ok. 9% co sugeruje, że duże znaczenie mają także inne uwarunkowania.

Zdaniem autorów:

– mniej niż połowa osób z nadciśnieniem jest leczonych, a z nich mniej niż połowa ma kontrolowane ciśnienie, co wskazuje na konieczność zmian w zakresie edukacji medycznej i kampanii prozdrowotnych.

– strategie redukcji występowania nadciśnienia powinny w dalszym ciągu koncentrować się na tradycyjnych czynnikach ryzyka, ale powinny uwzględniać też regionalne czynniki społeczno-ekonomiczne.

Opracowano na podstawie: Hypertension, lipiec 2017

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Rozpowszechnienie, leczenie i kontrola nadciśnienia – dane z 10 populacji na 3 kontynentach”