Czy wobec osób bogatszych w USA występuje zjawisko nadrozpoznawalności i nadmiernego leczenia nowotworów?

H. Gilbert Welch, Elliott S. Fisher. Income and Cancer Overdiagnosis — When Too Much Care Is Harmful. N Engl J Med 2017; 376:2208-2209

Tytułowemu zagadnieniu poświęcony jest artykuł z serii „Perspective” w  New England Journal of Medicine.

Autorzy z Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice przebadali geograficzny  związek średniego rocznego dochodu w gospodarstwie domowym ze wskaźnikami zapadalności i umieralności na łącznie: raka piersi, prostaty, tarczycy i czerniaka, wśród osób rasy kaukaskiej w klatach 1975-2013.

Porównano hrabstwa o średnim dochodzie  >75 000 $ i <40 000 $ (dane za rok 2000).

Stwierdzono, że regionach bogatszych w omawianym okresie nastąpił wzrost zapadalności na wymienione nowotwory z ok. 120/100 000 do ok. 225/100 000 mieszkańców, natomiast w regionach biedniejszych z ok.  100/100 000 do ok. 150 /100 000 mieszkańców.

Z kolei umieralność z powodu tych nowotworów kształtowała się w obu grupach hrabstw podobnie, w omawianym okresie wykazywała trend spadkowy i wynosiła w 2013 r. ok. 25/100 000 mieszkańców. Spadek umieralności w dużym stopniu wynikał z poprawy skuteczności leczenia raka piersi i prostaty.

Co mogło odpowiadać za te różnice? Zdaniem autorów, zamożni pacjenci mogą oczekiwać lub wręcz wymagać więcej badań diagnostycznych. Z drugiej strony organizacje opieki zdrowotnej w  regionach bogatszych mogą oferować więcej badań ze względów biznesowych.

Jako potencjalne rozwiązanie problemu autorzy wymieniają zwrot w kierunku tzw. opieki odpowiedzialnej (accountable care organizations) o wysokiej jakości, a jednocześnie efektywnej kosztowo, ogniskującej się na stanie zdrowia, a nie na poszczególnych procedurach medycznych.  Wiąże się z tym odejście od  wynagrodzeń opartych na wykonanych usługach (fee-for- service) i eliminacja potencjalnych konfliktów interesów.

W  opinii autorów:

Lekarze i inni profesjonaliści medyczni mają tendencję do przeceniania znaczenia testów medycznych  w promocji zdrowia, zwłaszcza u osób bez choroby.

Zdrowa dieta, regularny wysiłek fizyczny i poczucie celu w życiu są bardzo często najlepszymi narzędziami dla podtrzymania dobrego stanu zdrowia ludzi przy każdym poziomie dochodów.

Opracowano na podstawie: NEJM, 8 czerwca 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Czy wobec osób bogatszych w USA występuje zjawisko nadrozpoznawalności i nadmiernego leczenia nowotworów?”