Zdrowa dieta zależy od Twoich genów?

Kaixiong Ye i wsp. Dietary adaptation of FADS genes in Europe varied across time and geography. Nature Ecology & Evolution online

Rewolucja neolityczna – proces przechodzenia ludzkości od łowiectwa-zbieractwa i koczownictwa do produkcji żywności, czyli rolnictwa i hodowli oraz do osiadłego trybu życia – rozpoczęła się ok. 10 000 lat temu, w Europie początkowo w południowej części. Wiązało się to ze zmianą diety,  z opartej na mięsie i owocach morza na opartą o produkty roślinne.

W piśmie Nature Ecology & Evolution opublikowano pracę na temat wpływu tych zmian na geny i ewolucję Europejczyków, a więc z zakresu budzącej coraz większe zainteresowanie nutrigenomiki – działu nauki zajmującego się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby.

Analizując współczesne i historyczne DNA autorzy stwierdzili, że dieta bardziej wegetariańska prowadziła do częstszego występowania wariantów  allelu genu FADS1 związanego z zdolnością  do wytwarzania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6  z krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych zawartych produktach roślinnych. Wcześniej dominowały warianty faworyzujące dietę opartą na mięsie i owocach morza, będących bezpośrednim  źródłem kwasów omega-3 i omega-6.  Kwasy te są niezbędne dla m.in prawidłowego rozwoju układu nerwowego i funkcji układu immunologicznego.

Wzrost częstości allelu „wegetariańskiego” wynikał z selekcji – jego nosiciele mieli po rewolucji neolitycznej przewagę reprodukcyjną.

Również w obecnej populacji istnieje gradient występowania tych alleli w Europie, z przewagą allelu „diety roślinnej” na południu. Przodkowie obecnych mieszkańców północy także po przejściu na osiadły tryb życia spożywali więcej mięsa, mleka i owoców morza.

Zdaniem głównego badacza, Kaixiong Ye, (Cornell University):

Chcę wiedzieć, dlaczego różne osoby reagują odmiennie na tę samą dietę.

W przyszłości będziemy w stanie dostarczać spersonalizowane rekomendacje żywieniowe odpowiadające indywidualnemu podłożu genetycznemu.

Opracowano na podstawie: Nature Ecology & Evolution, 26 maja 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Zdrowa dieta zależy od Twoich genów?”