Poziom wykształcenia jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego: nowe dane z badania ARIC

Yasuhiko Kubota i wsp. Association of Educational Attainment With Lifetime Risk of Cardiovascular Disease. The Atherosclerosis Risk in Communities Study. JAMA Intern Med  2017;177(8):1165-1172

Ryzyko sercowo-naczyniowe powiązane jest ze statusem społeczno-ekonomicznym: wykształceniem, rodzajem pracy, zarobkami.  Czynniki te mają wpływ na zachowania zdrowotne, warunki pracy czy dostęp do opieki zdrowotnej.

W JAMA Internal Medicine opublikowano pracę poświęcona związkowi wykształcenia z ryzykiem sercowo-naczyniowym w ciągu całego życia.

W ramach badania ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities Study) ok. 14 000 osób wyjściowo w wieku 45-64 lata, bez choroby sercowo-naczyniowej, było obserwowanych w latach 1987-2013. 56% badanych stanowiły kobiety, 27% Afroamerykanie.

Stwierdzono proporcjonalną zależność miedzy stopniem edukacji a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Ryzyko zdarzenia sercowo-naczyniowego w wieku 45-85 lat wyniosło przy wykształceniu podstawowym u mężczyzn i kobiet odpowiednio 59% i 50,8%, a przy wykształceniu wyższym odpowiednio 42,2% i 28%.

Wpływ wykształcenia był częściowo niezależny od innych składowych statusu społeczno-ekonomicznego – zawodu, dochodu w rodzinie, wykształcenia rodziców. Jak piszą autorzy:

Osiągnięte wykształcenie danej jednostki,  wiedza i zachowania zdrowotne, którym sprzyja edukacja, mogą być decydującym społeczno-ekonomicznym wyznacznikiem ryzyka sercowo-naczyniowego.

W towarzyszącym edytorialu  autorki (Nancy E. Adler, M. Maria Glymour, University of California) podkreślają, że nowe dane wspierają dodanie edukacji do listy czynników ryzyka sercowo-naczyniowego o największym priorytecie. Poziom wykształcenia ma znaczenie porównywalne do innych głównych czynników ryzyka, ale nie jest rutynowo uwzględniany  w codziennej praktyce.

Należy zatem rozważyć dodanie wykształcenia i innych czynników społeczno-ekonomicznych do modeli predykcyjnych, jak skale Framingham czy SCORE.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, sierpień 2017

Marcin Kargul

 

 

 

 

 

0 replies on “Poziom wykształcenia jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego: nowe dane z badania ARIC”