Lekarki a lekarze: wynagrodzenie, priorytety, styl pracy – dane z USA

Donald A. Barr. Gender Differences in Medicine—From Medical School to Medicare. Mayo Clin Proc 92 (6), 855-857 (dostępny pełen tekst)

W Mayo Clinic Preceedings opublikowano pracę, która wykazała, że w ramach programu ubezpieczeniowego Medicare w USA lekarki zarabiają 55% tego co lekarze. Ponieważ płatności uzależnione są od wykonanych usług, wydaje się to wynikać z większego obciążenia kobiet obowiązkami domowymi i wychowaniem dzieci.

Artykuł komentarzem opatrzył Dr Donald A. Barr (Stanford University). Autor wspomina, że kiedy studiował medycynę w latach 60-tych, studentki stanowiły tylko ok. 7% uczących się, a kobiety były dyskryminowane przy przyjęciach na uczelnie.

Obecnie kobiety to ok. połowa studiujących medycynę i jedna trzecia praktykujących lekarzy. Jakie są różnice między płciami?

Dostępne dane mówią, że 85% lekarek modyfikuje sferę zawodową w związku z wychowaniem dzieci w porównaniu do 35% mężczyzn – najczęściej jest to ograniczenie liczby godzin. W latach 2006-2008 kobiety pracowały średnio 44 godziny a mężczyźni 52 godziny tygodniowo.

Wykazano, że lekarki opieki podstawowej są bardziej zaangażowane w komunikację i partnerstwo z pacjentem, poświęcają mu więcej czasu (średnio o 2 minuty), zwracają większą uwagę na sferę emocjonalną. Zauważono także, że lekarki rzadziej przerywają pacjentom. Powoduje to większą satysfakcję pacjenta z opieki i jego większe zaangażowanie we wspólne podejmowanie decyzji, ale jednocześnie dłuższa wizyta to mniej wizyt dziennie, co może przekładać się na zarobki.

Autor zwraca uwagę, że różnice mogą dotyczyć także priorytetów związanych z korzyściami z pracy. Dla mężczyzn są to w większym stopniu aktualne zarobki i ich perspektywa a dla kobiet czas dla rodziny, elastyczne godziny pracy.

W opinii Donalda A. Barra lekarki wnoszą bardzo istotną „wartość dodaną” (added value) do opieki medycznej, zwłaszcza w zakresie relacji lekarz-pacjent. Różnice w wynagrodzeniach muszą być monitorowane i wyjaśniane.

Opracowano na podstawie: Mayo Clinic Proceedings, maj 2017
Marcin Kargul

0 replies on “Lekarki a lekarze: wynagrodzenie, priorytety, styl pracy – dane z USA”