Nowa lista leków podstawowych WHO: nowość – podział antybiotyków na 3 kategorie

WHO updates Essential Medicines List with new advice on use of antibiotics, and adds medicines for hepatitis C, HIV, tuberculosis and cancer. www.who.int

Lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO Model List of Essential Medicines) to lista leków wybranych na podstawie dowodów naukowych z uwzględnieniem istotności z punktu widzenia zdrowia publicznego, skuteczności, bezpieczeństwa oraz analizy kosztów-efektywności.

Lista jest aktualizowana co dwa lata, niedawno ogłoszono jej dwudziestą edycję.

Największą zmianę stanowi podział antybiotyków stosowanych w częstych infekcjach na trzy kategorie: ACCESS, WATCH i RESERVE. Jego celem jest poprawa wyników leczenia, ograniczenie antybiotykooporności oraz zachowanie skuteczności leków będących „ostatnią deską ratunku”.

Do grupy ACCESS (dostępne) zaliczono antybiotyki szeroko stosowane w pierwszym i drugim rzucie, które powinny być dostępne, przystępne cenowo i o zapewnionej jakości. Zaliczono do niej m.in. amoksycylinę, ampicylinę, benzylopenicylinę, cefazolinę, metronidazol,   doksycylinę, chloramfenikol, klindamycynę,  sulfametiazol+trimetoprim,  nitrofurantoinę.

Do grupy WATCH (ostrożność) zaliczono leki z większym potencjałem indukowania antybiotykooporności, stosowane jako 1 lub 2 rzut w  szczególnych wskazaniach, m.in. ciprofloksacynę,  azytromycynę, erytromycynę, ceftriakson, klarytromycynę, wankomycynę.

Do grupy RESERVE (rezerwa) zaliczono leki do stosowania tylko w szczególnych okolicznościach, gdy alternatywna terapia jest nieskuteczna, np. poważne, zagrażające życiu infekcje spowodowane opornymi bakteriami. Zaliczono tu m.in. kolistynę, polimyksynę B, aztreonam, cefalosporyny 4 i 5 generacji (cefepim ceftarolina), daptomycynę, tigecyklinę, fosfomycynę,  linezolid.

Zdaniem Dr Suzanne Hill (Director of Essential Medicines and Health Products):

Nowa lista WHO powinna pomóc osobom zajmujących się organizacją systemów zdrowotnych oraz osobom przepisującym leki w zapewnieniu, że pacjenci wymagający antybiotyków będą mieli do nich dostęp i otrzymają lek właściwy, aby problem antybiotykooporności nie narastał.

Opracowano na podstawie WHO news release, 6 czerwca 2017

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “Nowa lista leków podstawowych WHO: nowość – podział antybiotyków na 3 kategorie”