Rak we wczesnym stadium – jak czas pomiędzy diagnozą a rozpoczęciem terapii wpływa na rokowanie: dane z USA

Alok A. Khorana i wsp. Increase in time to initiating cancer therapy and association with worsened survival in curative settings: A U.S. analysis of common solid tumors. 2017 ASCO Annual Meeting, Abstract No:6557

Podczas kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) zaprezentowano pracę poświęconą wpływowi opóźnienia leczenia raka na rokowanie.

Badacze z Cleveland Clinic przeanalizowali dane medyczne 3,7 mln pacjentów z nowo  rozpoznanym we wczesnym stadium rakiem piersi, prostaty, jelita grubego, nerki, trzustki i niedrobnokomórkowym rakiem płuc w latach 2004-2013.

Mediana czasu pomiędzy diagnozą a rozpoczęciem terapii (time to treatment initiation,  TTI) zwiększyła się w omawianym okresie z 21 do 29 dni. Dłuższy TTI wiązał się ze zmianą ośrodka, np. na akademicki.

Wykazano zależność pomiędzy  TTI > 6 tygodni  a większym ryzykiem zgonu. Przykładowo, 5-letnie przeżycie w raku niedrobnokomórkowym płuc w  I stopniu zaawansowania wynosiło 43% vs 56% przy TTI ≤ 6 tygodni. Dla wczesnego raka trzustki   odsetki wynosiły 29% vs 38%.

Zdaniem głównego badacza, Dr. Briana Bolwella:

Poza wpływem na rokowanie, przedłużony TTI może powodować niepotrzebny stres i niepokój pacjentów. Koordynacja opieki jest wyzwaniem, zwłaszcza w ośrodkach akademickich, ale kiedy zostaną zidentyfikowane  wszystkie przeszkody i podjęte działania wobec każdej z nich, jest możliwy postęp w zakresie TTI.

W Cleveland Clinic uznano TTI za priorytet i po dwóch latach odnotowano znaczące jego skrócenie. Celem jest redukcja TTI do nie więcej niż 20 dni.

Opracowano na podstawie: 2017 ASCO Annual Meeting, 5 czerwca 2017

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “Rak we wczesnym stadium – jak czas pomiędzy diagnozą a rozpoczęciem terapii wpływa na rokowanie: dane z USA”