Częstość alergii/nietolerancji pokarmowych w USA na podstawie elektronicznych baz danych

Warren W. Acker i wsp. Prevalence of food allergies and intolerances documented in electronic health records. J Allergy Clin Immunol online

Ostatnie doniesienia mówią o rosnącym problemie alergii/nietolerancji pokarmowych w USA, ale brakuje wiarygodnych danych ma temat ich częstości – większość doniesień powstała w oparciu o badania przekrojowe na małych grupach i wywiady telefoniczne.

W Journal of Allergy and Clinical Immunology opublikowano pracę na podstawie elektronicznych baz z danymi z lat 2000-2013 ponad 2,7 miliona pacjentów. Elektroniczne rekordy w USA zawierają obowiązkowo wypełniany moduł dotyczący „alergii” na leki, pokarmy i czynniki środowiskowe.

Wykazano że:

– udokumentowana alergia/nietolerancja pokarmowa dotyczyła 3,6% badanych

– najczęstsza alergia/nietolerancja dotyczyła owoców morza (0.9%), owoców lub warzyw  (0.7%), produktów mlecznych (0.5%), oraz orzeszków ziemnych (0.5%)

– częstość alergii/nietolerancji była wyższa u kobiet (4.2% vs 2.9%; P < .001) i osób pochodzenia azjatyckiego (4.3% vs 3.6%; P < .001)

Najczęściej występujące objawy (% pacjentów z alergią/nietolerancją): pokrzywka (28.5%), objawy anafilaksji (15.9%), zaburzenia żołądkowo-jelitowe (11.5%),  swędzenie (8.3%), obrzęk (6.8%), obrzęk naczynioruchowy (5.4%), wymioty (3.3%),  skurcz oskrzeli (2.9%), duszność (1.7%), nudności (1.3%) i ból głowy (1,3%).

Spośród ponad 100 tys. odnotowanych reakcji na składniki pokarmowe 48.1% było potencjalnie zależnych od  IgE (w tym 15.9% miało charakter anafilaksji).

Autorzy zwracają uwagę, że w USA jest niedostateczna liczba alergologów i nie ma możliwości oceny/potwierdzenia wstępnych testów – tylko co piąty pacjent przechodzi szczegółową diagnostykę.

Opracowano na podstawie: Journal of Allergy and Clinical Immunology, maj 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Częstość alergii/nietolerancji pokarmowych w USA na podstawie elektronicznych baz danych”