Jak zwiększyć motywację kobiet do aktywności fizycznej?

Michelle Segar i wsp. Rethinking physical activity communication: using focus groups to understand women’s goals, values, and beliefs to improve public health. BMC Public Health. 2017; 17: 462 (dostępny pełen tekst)

Zapisałaś  się na siłownię lub zajęcia fitness i po kilku tygodniach skończyła Ci się motywacja? To typowe, 67% posiadających abonament przestaje z niego korzystać.

Prace poświęconą temu zagadnieniu opublikowano w BMC Public Health.  Badacze z University of Michigan przeprowadzili szczegółowe wywiady w grupach fokusowych wśród 40 kobiet w wieku 22-49 lat, z których 29 określono jako nieaktywne (aktywność fizyczna < 120 min tygodniowo), a 11 jako aktywne.

Kobiety z obu podgrup były zgodne w kwestii, co czyni je szczęśliwymi i daje poczucie sukcesu, były to: spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, pomaganie innym, poczucie relaksu  i braku presji w czasie wolnym, osiąganie celów – od udanych zakupów do awansu w pracy.

U kobiet nieaktywnych jednakże przekonania na temat ćwiczeń fizycznych kłóciły się z powyższymi elementami. Uważały one, że ćwiczenia muszą być odpowiednio długie i intensywne, co nie pozawala poczuć się zrelaksowaną. Obawiały się, że nie osiągną założonych celów, ćwiczenia kojarzyły się z presją na wyraźną poprawę kondycji i utratę wagi.

Przekonanie jak program ćwiczeń musi wyglądać oraz uprzednie negatywne doświadczenia nie pozwalały na skuteczne zmiany trybu życia.

Z drugiej strony kobiety aktywne nie traktowały opuszczenia zajęć jako “końca  świata”, nie traktowały ćwiczeń jako najwyższy priorytet.

Zdaniem autorów aktywność fizyczna jest intensywnie promowana już od kilku dekad ale zalecenia te wpłynęły trwale na tryb życia stosunkowo niewielkiego odsetka osób. Być może wynika to częściowo z wytycznych mówiących o co najmniej 30 minutach wysiłku o co najmniej umiarkowanej intensywności. Ostatnie rekomendacje podkreślające  korzyści z ćwiczeń krótszych i mniej intensywnych nie są jeszcze dostatecznie rozpowszechnione.

W opinii głównej badaczki, Michelle Segar:

Musimy reedukować kobiety, że mogą ćwiczyć w sposób przynoszący odświeżenie a nie wyczerpanie oraz musimy bardziej efektywnie upowszechniać przesłanie, że każdy wysiłek jest lepszy niż żaden. Dla zwiększenia motywacji do aktywności fizycznej powinniśmy sprawić, aby kobiety chciały ćwiczyć a nie miały poczucie, że powinny to robić.

Opracowano na podstawie: BMC Public Health, maj 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Jak zwiększyć motywację kobiet do aktywności fizycznej?”