Antybiotykoterapia u seniorów – jak często nadużywana? dane z Kanady

Michael Silverman i wsp.  Antibiotic Prescribing for Nonbacterial Acute Upper Respiratory Infections in Elderly Persons.  Ann Intern Med 2017 0nline

Antybiotyki są zbyt często przepisywane w sytuacjach, w których nie mogą pomóc, mimo  wytycznych. Na łamach Annals of Internal Medicine opublikowano badanie na podstawie analizy elektronicznych baz danych, w którym wykazano, że prawie jeden na dwóch seniorów w Ontario,  który odwiedził  w 2012 roku lekarza rodzinnego z powodu zapalenia  dróg oddechowych, otrzymał niepotrzebną receptę na antybiotyki.

Badanie dotyczyło 185 014 osób w wieku 66 i więcej lat, dla których antybiotyki nie były klinicznie wskazane.  Odwiedzili oni 8 990 lekarzy pierwszego kontaktu z powodu niebakteryjnych zakażeń górnych dróg oddechowych, takich jak przeziębienie (53,4%), ostre zapalenie oskrzeli (31,3%), ostre zapalenie zatok (13,6%) lub ostre zapalenie krtani (1,6%).

Prawie połowie z nich (85 538, 48%) przepisano antybiotyk. Większość recept dotyczyła antybiotyków o szerokim spektrum działania (69,9%), które wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych powikłań  (takich jak zakażenie Clostridium difficile, biegunka poantybiotykowa, uszkodzenie ścięgnien, reakcje alergiczne itp.) oraz rozwojem oporności na antybiotyki.

Co ciekawe naukowcy scharakteryzowali lekarzy przepisujących antybiotykoterapię w nadmiarze.

Wykazano, że byli to częściej lekarze z długim i średnim stażem pracy, niż z krótkim  (różnica odsetkowa odpowiednio 5,1  i 4,6 punktu procentowego  odpowiednio);  którzy szkolili się poza Kanadą i USA  (3,6 punktu procentowego); oraz ci którzy przyjmują większą ilość pacjentów: od 25 do 44 pacjentów dziennie lub > 45  pacjentów na dobę  (3,1 punktu procentowego  i 4,1 punktu procentowego).

Poza niekorzystnymi działaniami niepożądanymi antybiotyków i wzrostem antybiotykooporności, autorzy badania zwracają również uwagę na skutki ekonomiczne takich działań – zwiększone koszty opieki zdrowotnej.

Pomimo, że wiedza na ten temat wydaje się być powszechna i znana, to realia są dalekie od ideału. Naukowcy sugerują, że kolejne kroki powinny obejmować ukierunkowane interwencje w celu zmniejszenia ilości niewłaściwie przepisywanych antybiotyków, co wymagałoby zrozumienia czynników lekarskich związanych z tą praktyką.

Opracowała na podstawie: Annals Internal Medicine, 9 maja 2017

Emilia Kudraszew

 

 

0 replies on “Antybiotykoterapia u seniorów – jak często nadużywana? dane z Kanady”