Aktywność fizyczna w starszym wieku – efekty przynosi już 15 minut marszu dziennie

David Hupin i wsp. Physical activity to reduce mortality risk. Fifteen minutes daily physical activity may be a new best target for older adults. Eur Heart J (2017) 38 (20): 1534-1537 (dostępny pełen tekst)

Pierwsze doniesienia na temat korzyści zdrowotnych wysiłku fizycznego pochodziły z opublikowanego w 1953 badania porównującego występowanie choroby wieńcowej u kierowców i konduktorów londyńskich autobusów. Do 2016 r. opublikowano 1001 wyników badań obserwacyjnych pokazujących takie korzyści  w starszym wieku.

Aktualne zalecenia WHO mówią o 150 min wysiłku umiarkowanego lub 75 min wysiłku intensywnego tygodniowo. Jednakże, dla wielu osób w starszym wieku taki wysiłek może być nieosiągalny, dlatego w wytycznych jest też sugestia, aby takie osoby „były tak aktywne fizycznie, jak możliwości i kondycja pozwala”.

W European Heart Journal opublikowano artykuł poświęcony tym zagadnieniom. Autorzy cytują meta-analizę, która objęła ponad 122 tysiące osób w wieku > 60 lat, z obserwacją średnio 9,8 lat.

Aktywność fizyczną  (praca, transport, czas wolny, sport) na podstawie kwestionariuszy samooceny określano w równoważnikach metabolicznych (MET) jako umiarkowaną: 3-5,9 MET  lub intensywną: >= 6 MET. Wyróżniono przedziały na podstawie MET minut tygodniowo: zupełnie nieaktywny : < 1 MET; aktywność niska:  1-149, umiarkowana 500-999 i wysoka >= 1000.

Stwierdzono, że już niska aktywność wiąże się z redukcją umieralności całkowitej o 22% (aktywność średnia o 28%, a wysoka o 35%) w porównaniu do osób nieaktywnych. Korzyści odnotowano także w odniesieniu do umieralności sercowo-naczyniowej i nowotworowej.

Wysiłek fizyczny w starszym wieku ma protekcyjny wpływ na związane z wiekiem zmniejszenie aktywności układu autonomicznego, zwłaszcza przywspółczulnego , co może być wytłumaczeniem obserwowanych zależności.

Zdaniem autorów przedział niskiej aktywności w meta-analizie odpowiada 15 min codziennego marszu i taki powinien być rozsądny cel dla osób wcześniej nieaktywnych. Stopniowo wysiłek może być zwiększany do zalecanych 150 min. tygodniowo.  Pragmatyczne przesłanie brzmi: „ więcej to lepiej ale już 15 minut jest dobre”.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 21 maja 2017

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Aktywność fizyczna w starszym wieku – efekty przynosi już 15 minut marszu dziennie”