Wpływ zanieczyszczenia powietrza na globalne i regionalne wskaźniki umieralności – najnowsze dane

Aaron J Cohen i wsp. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015.  Lancet 2017; 389: 1907–18 (dostępny pełen tekst)

W piśmie  Lancet opublikowano pracę analizującą wpływ zanieczyszczeń powietrza (pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm) na wskaźniki chorobowości i umieralności na świecie, na podstawie danych  Global Burden of Diseases Study 2015.

Stwierdzono, że rocznie zanieczyszczenie powietrza odpowiada globalnie za  4,2 mln zgonów  (najwięcej w Chinach – 1,11 mln i w Indiach -1,09 mln).

Zanieczyszczenie powietrza jest piątym najważniejszym czynnikiem ryzyka odpowiedzialnym za 7,6% zgonów (1. Nadciśnienie; 2. Palenie;  3.  Wysoka glikemia na czczo; 4. Wysokie stężenie cholesterolu całkowitego).

Zanieczyszczenie powietrza ma największy udział w zgonach z powodu: choroby niedokrwiennej serca (odpowiada za 17,1% zgonów z tej przyczyny), choroby naczyń mózgowych (14,2%), raka płuc (16,5%), zapaleń płuc (24,7%) i POChP (27,1%).

W artykule zobrazowane są dane dla poszczególnych krajów. W Polsce odsetek zgonów, które można przypisać zanieczyszczeniu powietrza mieści się trzecim „od góry” przedziale – 6,8–7,3%.  W Chinach, Indiach, części innych krajów Azji i Północnej Afryki  odsetek ten wynosi ­ ≥8·6%, z kolei np. w Kanadzie i Australii < 3%.

Opracowano na podstawie: Lancet, 13 maja 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Wpływ zanieczyszczenia powietrza na globalne i regionalne wskaźniki umieralności – najnowsze dane”