Rezygnacja z solniczki nie wystarczy. Jakie są główne źródła soli w diecie i jak ograniczyć jej konsumpcję.

Lisa J. Harnack i wsp. Sources of Sodium in US Adults From 3 Geographic Regions. Circulation. 2017;135:1775-1783 (dostępny pełen tekst)

Zgodnie z aktualnymi amerykańskimi zaleceniami żywieniowymi  zawartość sodu w diecie nie powinna przekraczać 2300 mg/dobę (ok. 5,8 g soli). W Circulation opublikowano pracę poświęconą ocenie rzeczywistego spożycia soli w USA oraz źródeł jej pochodzenia.

Do badania włączono 450 Amerykanów w wieku 18-74 lat, obu płci, z różnych grup etnicznych. U badanych  czterokrotnie  przeprowadzano szczegółowy wywiad dotyczący wszystkich spożytych w ciągu 24 godzin posiłków, w tych dniach badani gromadzili także i dostarczali badaczom próbki będące duplikatem soli użytej w domu do przygotowywania posiłków i ich dosalania przy stole.

Stwierdzono, że średnie spożycie sodu wyniosło 3501 mg/dobę (8,9 g soli), a więc o ponad 50% więcej niż zalecenia.

Największa ilość soli  –  70,9% – pochodziła z posiłków przygotowywanych poza domem (produkty przetworzone, posiłki w lokalach gastronomicznych). 14,2% stanowiła sól naturalnie występująca w żywności,  5,6% sól dodawana w trakcie przygotowania posiłków w domu a 4,9% sól dodawana podczas dosalania przy stole. Inne źródła, jak woda, leki i suplementy diety, stanowiły po mniej niż 0,5%.

Wyniki badania potwierdzają wnioski Institute of Medicine z 2010 r. stawiające żywność przetworzoną i przygotowywaną poza domem jako podstawowy cel redukcji spożycia sodu w populacji. 36 krajów już wprowadziło różnorodne zachęty dla wytwórców do ograniczania ilości sodu w produktach żywnościowych. W Anglii w latach 2003-2011 przyniosło to zmniejszenie średniego spożycia soli o 15% (z 9,5 g do 8,1 g) i wiązało się z  redukcją ciśnienia tętniczego oraz chorobowości i umieralności sercowo-naczyniowej w populacji.

Ważnym aspektem jest także edukacja publiczna, zwracanie uwagi przez konsumentów na informacje o zawartości  sodu w produktach gotowych  i pozycjach menu w lokalach gastronomicznych. Konsumenci stanowić mogą także grupę nacisku na producentów żywności.

Poradnictwo profesjonalistów medycznych  może być pomocne, ale tylko jedna czwarta pacjentów podała, że spotkała się z takimi poradami.

Ograniczanie dodawania soli w domu przy przygotowywaniu posiłków i przy stole ma także znaczenie, ale w świetle wyników badania stanowi strategię drugorzędową a zmiany tylko w tym zakresie są niewystarczające.

Opracowano na podstawie: Circulation, 9 maja 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Rezygnacja z solniczki nie wystarczy. Jakie są główne źródła soli w diecie i jak ograniczyć jej konsumpcję.”