Porównanie wskaźników 5-letniego przeżycia w niewydolności serca i najczęstszych nowotworach złośliwych – współczesne dane

Mamas A. Mamas i wsp. Do patients have worse outcomes in heart failure than in cancer? A primary care-based cohort study with 10-year follow-up in Scotland. European Journal of Heart Failure (2017) online (dostępny pełen tekst)

W badaniu sprzed dwóch dekad wykazano, że 5-letnie przeżycie po pierwszej hospitalizacji z powodu  niewydolności serca (NS) wynosiło ok. 25% i  było gorsze niż w większości badanych nowotworów, z wyjątkiem raka płuc.

Od tego czasu postępy w zakresie farmakoterapii  i wszczepialnych urządzeń zmniejszyły o połowę wskaźniki umieralności w NS, poprawiło się także znacznie, choć w mniejszym stopniu,  rokowanie w chorobach nowotworowych.

Badacze brytyjscy przeprowadzili analizę aktualnych wskaźników 5-letniego przeżycia  w NS i w czterech najczęstszych nowotworach u obu płci we współczesnej  populacji pacjentów opieki podstawowej w Szkocji.

W analizie wykorzystano elektroniczne bazy danych obejmujące 1,75 miliona pacjentów z 393 praktyk. 56 658 z nich miało w latach 2002-2011 postawione pierwsze rozpoznanie NS lub nowotworu.

Wskaźnik 5-letniego przeżycia u mężczyzn  z NS wyniósł 55.8% i był gorszy niż w raku prostaty (68.3%) i pęcherza (57.3%), ale lepszy niż w raku płuc (10.4%) i jelita grubego (48.9%).

Wskaźnik 5-letniego przeżycia u kobiet  z NS wyniósł 49.5% i był gorszy niż w raku piersi (77.7%), ale lepszy niż w raku płuc (8.4%),  jajnika (38.2%) i jelita grubego (51.5% ale skorygowany współczynnik ryzyka zgonu vs NS = 1.21).

Wśród ograniczeń badania autorzy wymieniają brak rozgraniczenia między NS z obniżoną i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory, które mogą różnić się rokowaniem.

Zdaniem głównego badacza, dr. M. Mamasa:

Nasze wyniki pokazują, że pomimo postępów w leczeniu niewydolności serca za pomocą nowych leków i urządzeń, wskaźniki śmiertelności pozostają znaczące i stanowią istotny problem zdrowia publicznego. Niewydolność serca jest tak „złośliwa” jak wiele częstych nowotworów.

Opracowano na podstawie European Journal of Heart Failure, 3 maja 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Porównanie wskaźników 5-letniego przeżycia w niewydolności serca i najczęstszych nowotworach złośliwych – współczesne dane”