Życiowe umiejętności (life skills) pomagają zachować zdrowie na długie lata

Andrew Steptoe, Jane Wardle. Life skills, wealth, health, and wellbeing in later life. PNAS Early Edition (dostępny pełen tekst).

Pięć umiejętności życiowych (life skills) – stabilność emocjonalna, determinacja, kontrola, optymizm i sumienność – odgrywa kluczową rolę w odnoszeniu sukcesu edukacyjnego i zawodowego we wczesnym życiu. Niewiele wiadomo jednak na temat ich znaczenia w późniejszym życiu.

Najnowsze badania prowadzone przez naukowców z University College London (UCL) pokazują, że są tak samo ważne dla dobrobytu i dobrego samopoczucia w młodym jak i dorosłym życiu.

W pracy opublikowanej w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences  naukowcy przeanalizowali wpływ tych cech na życie ponad 8000 mężczyzn i kobiet w wieku 52 i powyżej lat (średnio 66,7 lat),  uczestników angielskiego przekrojowego  badania English Longitudinal Study of Aging.

Na podstawie odpowiednich narzędzi pomiarowych (suplement)  jako osoby posiadające poszczególne umiejętności uznano odpowiednio: stabilność emocjonalna: 30% grupy badanej, determinacja 20%, kontrola 41%, optymizm 25% i sumienność 23%. Żadnej, 1, 2, 3  oraz 4-5 umiejętności posiadało odpowiednio: 29.4% o, 30.8%, 20.6%, 11.9% i 7.4% grupy.

Wykazano, że osoby które odznaczają się większą  liczbą umiejętności życiowych osiągają znaczne korzyści życiowe. Mają  lepszą stabilność finansową, mniejsze ryzyko depresji, rzadziej podlegają izolacji społecznej, charakteryzują się lepszym zdrowiem i rzadszym zapadaniem na choroby przewlekłe. Ta grupa badanych wyróżnia się niższym poziomem cholesterolu i białka C-reaktywnego oraz mniejszym obwodem talii, co jest szczególnie istotne w przypadku chorób metabolicznych i powikłań sercowo-naczyniowych.

Przykładowo, odsetek uczestników zgłaszających znaczne objawy depresyjne wynosił  22,8% wśród osób z niską liczbą umiejętności życiowych i 3,1% u osób z czterema lub pięcioma takimi umiejętnościami. Co więcej prawie połowa osób o najmniejszej liczbie umiejętności podawała, że silnie odczuwa samotność, podczas gdy w grupie o największej ilości procent ten zmniejszył się do 10,5%. Jeśli chodzi o zdrowie, odsetek respondentów, którzy oceniali zdrowie jako przeciętne lub słabe, wynosił 36,7% wśród osób z niską liczbą umiejętności życiowych, spadając do 6% u osób z większą liczbą cech.

Interesujące jest, że osoby z większymi umiejętnościami chodziły znacznie szybciej niż osoby z mniejszą ilością, a prędkość chodzenia jest obiektywnym miernikiem pozwalającym przewidzieć umieralność w przyszłości w starszej populacji.

Badacze uwzględnili w analizie funkcje poznawcze, wykształcenie i status społeczno-ekonomiczny, wykluczając te czynniki jako  przyczynę obserwowanych zależności. Żaden pojedynczy atrybut nie był ważniejszy niż inne, efekty zależały połączenia umiejętności życiowych.

Badanie sugeruje, że pielęgnowanie i utrzymywanie umiejętności społecznych w dorosłym życiu może mieć istotne znacznie dla zdrowia i samopoczucia w podeszłym wieku. Wiedza na ten temat powinna być szerzona w środowisku lekarskim dla holistycznego wsparcia dobrostanu człowieka.

Na podstawie: Proceedings of the National Academy of Sciences, 10 kwietnia 2017

opracowała Emilia Kudraszew

0 replies on “Życiowe umiejętności (life skills) pomagają zachować zdrowie na długie lata”