Czy zakaz używania przemysłowych tłuszczów trans w restauracjach przyniósł efekty?

Eric J. Brandt i wsp. Hospital Admissions for Myocardial Infarction and Stroke Before and After the Trans-Fatty Acid Restrictions in New York. JAMA Cardiol. Published online

Przez pewien okres  tłuszcze sztucznie utwardzane (zawierające kwasy tłuszczowe trans pochodzenia przemysłowego)   były uważane za zdrowsze niż naturalne tłuszcze nasycone, występujące w maśle i innych tłuszczach zwierzęcych. Stąd  spożycie np. margaryny wzrastało w latach 70-tych.

Po doniesieniach o zagrożeniach zdrowotnych związanych ze spożywaniem tłuszczów trans FDA nakazała w 2006 r. umieszczanie informacji o ich zawartości na opakowaniach produktów spożywczych. Dzięki temu  spożycie spadło do 2012 r. o  78%. ale mimo to, zdaniem ekspertów, Amerykanie wciąż  spożywają ich za dużo.

W latach 2007-2011  w 11 spośród 62 hrabstw w stanie Nowy York wprowadzono zakaz używania tłuszczów trans pochodzenia przemysłowego w restauracjach i innych punktach żywienia.

W JAMA Cardiology opublikowano pracę oceniającą efekty tej regulacji. Analizowano roczne wskaźniki hospitalizacji z powodu zawału serca i udaru w okresie 2002-2013.

Stwierdzono, że po upływie trzech lat od wprowadzenia zakazu  w hrabstwach objętych zakazem   liczba hospitalizacji była niższa o 6.2%  (p<0.001), co odpowiada uniknięciu 43 zawałów i udarów/ 100 000 mieszkańców rocznie.

W opinii głównego badacza,  Dr. Erica J Brandta (Yale University), planowane przez FDA na rok 2018  rozszerzenie  zakazu także  na  żywność dostępną w sklepach powinno doprowadzić do dalszej redukcji występowania zawałów i udarów.

Opracowano na podstawie: JAMA Cardiology, 12 kwietnia

Marcin Kargul