Microbiom płucny – klucz do leczenia chorób układu oddechowego?

Jeff Lyon. The Lung Microbiome: Key to Respiratory Ills? JAMA 2017;317(17):1713-1714

Termin „mikrobiom” stał się popularny w ostatniej dekadzie. Najlepiej poznany jest mikrobiom jelitowy, natomiast niedawno zwrócono uwagę na mikroorganizmy zasiedlające układ oddechowy.

W JAMA zamieszczono wywiad z ekspertami z uniwersytetu w Chicago poświęcony temu zagadnieniu.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że płuca są organem sterylnym, a bakterie można wyizolować tylko w stanach chorobowych, jak zapalenie płuc, mukowiscydoza, rozedma czy rozstrzenia oskrzeli. Obecnie wiadomo, że mikrobiom płucny ma wpływ na zdrowie i choroby.

Do typowych bakterii stanowiących mikrobiom płucny należą Veillonella, Prevotella, Neisseria, and Acinetobacter oraz niektóre typy Streptococcus, natomiast bakterie takie jak Pseuduomonas są patogenami, których występowanie wiąże się z m.in. ciężką astmą. Do patogenów należą też różne grzyby a także wirusy będące bakteriofagami, które mogą uaktywniać się po wielu klatach przebywania w komórce bakteryjnej.

Do zaburzeń mikrobiomu płucnego mogą prowadzić leki, np. antybiotyki. Największe znaczenie mają czynniki działające we wczesnym dzieciństwie, kiedy kształtuje się struktura i funkcja mikrobiomu i i rozwija się system immunologiczny.

Prowadzenie badań nad składem mikrobiomu,  a także badań interwencyjnych,  może istotnie wpłynąć na  wiedzę na temat etiologii,  patogenezy  i leczenia  chorób układu oddechowego. Na uniwersytecie w Chicago stworzona została baza kojarząca  dane na temat profilu mikrobiomu i chorób układu oddechowego. Może to w przyszłości pozwolić na opracowanie strategii terapeutycznych opartych na ingerencję w skład mikrobiomu.

Opracowano na podstawie: JAMA, 2 maja 2017

Marcin Kargul

 

0 replies on “Microbiom płucny – klucz do leczenia chorób układu oddechowego?”