Ogniwo łączące choroby serca z demencją – nowe dane z badań z zastosowaniem MRI 3T

Saima Hilal i wsp. Association Between Subclinical Cardiac Biomarkers and Clinically Manifest Cardiac Diseases With Cortical Cerebral Microinfarcts. JAMA Neurol. Published online

Badacze z zespołów zajmujących się kardiologią i neurologią National University Health System (NUHS) w Singapurze   odkryli nowe powiązania pomiędzy chorobami sercowo-naczyniowymi a demencją.

Oceniali oni występowanie  mikrozawałów mózgu (cerebral microinfarcts, CMI) u 243 osób w podeszłym wieku (średnio 72 lata) przy użyciu badania MRI 3T (rezonans magnetyczny 3 Teslowy pozwalający na uzyskanie obrazów o znacznie wyższej rozdzielczości i dokładności). Ten rodzaj badania obrazowego umożliwa identyfikację CMI u żywych pacjentów.

Wcześniejsze badania wykazały, że CMI wiążą się z demencją (występują u 24% osób bez demencji, u 43% w chorobie Alzheimera i u 62% w demencji naczyniowej). W omawianym badaniu CMI miało 28,8% badanych.

Stwierdzono, że u osób z CMI znacząco częściej występowały choroby serca – migotanie przedsionków (wskaźnik ryzyka 1,62), choroba niedokrwienna serca (4,31), niewydolność serca (2,05), a także podwyższone stężenia NT-proBNP  (3.19) i troponiny hs-cTnT (2.17). Związek biomarkerów z CMI był znaczący także po wykluczeniu z analizy osób z jawną chorobą serca.

Zdaniem autorów, biomarkery subklinicznych chorób serca oraz klinicznie manifestujące się choroby serca wiążą się z występowaniem mikrozawałów mózgu. A zatem dysfunkcja serca może być modyfikowalnym czynnikiem w  prewencji otępienia.

Zdaniem głównego badacza, prof. Arthura Marka Richardsa:

Wybrane przez nas markery sercowe są bardzo silnymi predyktorami obecności mikrozawałów mózgowych oraz zaburzeń poznawczych i mogą służyć naukowcom i klinicystom jako narzędzia w prewencji lub odpowiednio wczesnym leczeniu chorób  mózgu.

Opracowano na podstawie JAMA Neurology, 6 lutego 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Ogniwo łączące choroby serca z demencją – nowe dane z badań z zastosowaniem MRI 3T”